/storage/155/O-projektu.jpg

SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA PODGORICA

„Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda Podgorica“ sa projektom izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda predstavlja najvažniji infrastrukturni projekat u Podgorici.

Pročitaj više
Ikonica 1

230.000

Snabdjevenih građana

Ikonica 4

1500+

Priključenih objekata

Ikonica 3

18.5 km

Sekundarne mreže

Ikonica 2

4.82 km

Primarnog cjevovoda

Status projekta

Informišite se u kojoj je fazi realizacije projekat trenutno. Saznajte na kojim lokacijama su aktivni radovi i šta je planirano za sljedeću etapu.

FAQ

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) u okviru projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“ je najvažniji infrastrukturni projekat Glavnog grada i Vodovoda i kanalizacija d.o.o. Procijenjeni ukupni projektni troškovi („ukupni troškovi") na kojima se zasniva ocjena Projekta iznose oko 50.350.000 € (ne uključujući ulaganja društva „13-jul Plantaže“): 


● Kreditna sredstva obezbijeđena posredstvom Njemačke razvojne banke „KfW“ u iznosu od 35.000.000 € kroz dva kreditna ugovora: Ugovor o razvojnom kreditu od 22.9.2017. (30.000.000 €) i Ugovor o standardnom kreditu od 22.9.2017 (5.000.000 €);

● Bespovratna sredstva obezbijeđena  posredstvom Investicionog Okvira za zapadni Balkan (WBIF) kroz Grant sredstva za tehničku pomoć u iznosu od 1.145.834 € (uključujući naknadu za sprovođenje), Ugovor o finansiranju projekta od 16.12.2016. godine i Grant sredstva za investicije u iznosu od 9.000.000 € (uključujući naknadu za sprovođenje), Ugovor o finansiranju i projektu od 22.9.2017. godine;

● Preostale potrebe za finansijskim sredstvima, koje se trenutno procjenjuju na 5.200.000 €, biće obuhvaćene budžetskim sredstvima grada Podgorice.

Faza I dugoročnog poboljšanja sakupljanja i prečišćavanja komunalnih otpadnih voda i za grad Podgoricu predviđa sljedeće komponente:


Izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda:


● Novo mehaničko-biološko POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta;

● Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja (PTKM) sa digestiranjem u cilju dobijanja električne energije i tople vode;

● Postrojenje za spaljivanje ostatka kanalizacionog mulja PSKM (uključujući spaljivanje svih organskih ostataka).

Proširenje kanalizacione mreže:

● Odvodni/PRIMARNI CJEVOVOD, odnosno kolektor; 

● PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST preko rijeke Morače (prenosni kolektor, dopremanje otpadnih voda) – most drži prenosne kolektore, glavni vod za vodosnabdijevanje, a u isto vrijeme je i pješački most;

● PROŠIRENJE SEKUNDARNE MREŽE (oko 18.500m) – kao prva faza planiranog povećanja broja potrošača povezanih na kanalizacionu mrežu.

Novo mehaničko-biološko POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA (PPOV) sa uklanjanjem nutrijenta, kapaciteta 190 000. ekvivalent stanovnika 2035, odnosno 230 000 ekvivalent stanovnika 2045. godine.

Zbog velikih troškova koje nameću velike infrastrukturne potrebe, kompletan projekat će se realizovati u tri faze izgradnje kanalizacione mreže i proširenja njenih kapaciteta. U okviru prve faze, okvirno su predviđeni rokovi: za izgradnju mosta na Morači i primarnog cjevovoda definisano je 12 mjeseci, za sekundarnu mrežu 12 do 18 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao, dok je rok za izgradnju samog postrojenja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, u skladu sa evropskim procedurama i najboljim praksama za gradnju tako složenih objekata, 36 mjeseci. U maju 2020. godine počeli su i aktivni su radovi za dvije komponente: primarni cjevovod i sekundarna kanalizaciona mreža. 


Nova kapilarna kanalizaciona mreža proći će, u dužini od 18.5 km, kroz naselja: Konik, Vrela Ribnička, Murtovina, Masline, Zlatica, Zagorič. Omogućiće da se oko 1500 kolektivnih i individualnih objektata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih voda veže na novu kanalizaciju.
Ne. Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda projektovano je za 230.000 stanovnika Podgorice i po svojoj specifikaciji u skladu je sa najmodernijim tehničko-tehnološkim standardima. Postojeće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda izgrađeno je 1978. godine i ima kapacitet za između 55, najviše 60 hiljada ekvivalentnih stanovnika, a sada prerađuje vodu za duplo više stanovnika – oko 108 hiljada.
Projekat izgradnje novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kolektorske mreže riješiće na ekološki prihvatljiv način prikupljanje i tretman otpadnih voda i poboljšati opšte uslove kvaliteta života i zdravlja građana Podgorice. Novi sistem biće potpuno tehnološki zaokružen i zatvoren, energetski efikasan i sa minimalnim nus produktima koji će se izvoziti na deponije u Evropi koje tretiraju takvu vrstu otpada. Lokacija glavnog postrojenja koje samo jedna od četiri komponente projekta je „Industrijska zona – Kombinat aluminijuma Podgorica“. Po završetku radova, samo neki od benefita za građanje su uklanjanje septičkih jama domaćinstava koji će priključeni na mrežu, što će u mnogome imati direktan uticaj na zdravlje stanovnika i kvalitetnije uslove života na definisanom području i prečišćena, kao i tehnički ispravna voda za upotrebu.
Projekat će doprinijeti očuvanju životne sredine na širem području. Jedna od značajnih dimenzija ovog projekta je zaštita režima podzemnih voda zetske ravnice, a samim tim očuvanje postojećih vodoizvorišta na teritoriji Glavnog grada, kao i smanjenje rizika od njihovog zagađenja. Izgradnja postrojenja sa pripadajućom kolektorskom mrežom direktno će uticati na smanjenje zagađenja voda rijeke Morače. Zaštitom Morače i njenih pritoka, štiti se o Skadarsko jezero kao najveća akumulacija vode za piće, Nacionalni park Skadarsko jezero, kao i postojeće vodoizvorište Bolje sestre i buduće vodoizvorište Karuč.