https://ovpg.me/storage/442/OVPG-Sajt.png

Rok za predaju zahtjeva za priključivanje na gradsku kanalizacionu mrežu 1. decembar

Upućujemo poziv građanima da podnošenje zahtjeva za prijavu na gradsku kanalizacionu mrežu u segmentima LOT 1, 2 i 3 mogu obaviti do 1. decembra. Nakon isteka predviđenog roka stručne ekipe će obilaziti teren i kontrolisati priključke, a potom sprovoditi dalje mjere iz svoje nadležnosti.


Podsjećamo da su radovi na izgradnji Sekundarne kanalizacione mreže u okviru projekta završeni sredinom maja, asfaltiranjem ulica na svim segmentima. Na ovaj način stekli su se preduslovi da se zainteresovani građani mogu prijaviti za priključak na gradsku kanalizacionu mrežu. 

Takođe ističemo da je Odlukom o prikupljanju, prečišćavanju i ispuštanju otpadnih voda na teritoriji Glavnog grada Član 15  propisano  da su vlasnici ili korisnici izgrađenih objekata dužni da svoju unutrašnju kanalizaciju priključe na javni kanalizacioni sistem najkasnije tri mjeseca od stavljanja u funkciju dijela kanalizacionog sistema na lokaciji na kojoj se objekat nalazi. 

Istom Odlukom je propisano da je upotreba septičkih jama zabranjena u dijelu grada i naselja u kojim je izgrađen kanalizacioni sistem, i vlasnik je dužan da septičku jamu zatvori odmah po izvođenju priključka unutrašnjih instalacija objekta na javni kanalizacioni sistem, kao i da je zabranjeno povezivanje septičkih jama na javni kanalizacioni sistem. (preuzeto sa vikpg.me)

U nastavku navodimo na koje ulice se odnosi mogućnost priključivanja na gradsku kanalizacionu mrežu.

Područje juga (LOT 1) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP KONIK: Ulica Braće Ribar;

DUP KONIK – VRELA RIBNIČKA: Ulica desete hercegovačke brigade i dio Igmanske ulice, Ulica druge proleterske dalmatinske brigade, nastavak Ulice braće Ribar, Ulice Marka Mašanovića, ulica Branka Radičevića, , Beranska ulica, Vrela 1 – 6 sa krakom, Ulice Marka Biljurića, Ćazima Lekića, Anta Dakovića, Jelice Mašković, Ulica 3, 2 i 5, Ulica Ćamila Sijerića i dio Ulice husinjskih rudara;

DUP MASLINE – DUP IBRIČEVINA: Ulice Goce Delčeva, Ljube Nenadovića, X crnogorske brigade, dio Nikole Đurkovića, Valtazara Bogišića, Žarka Zrenjanina,;

DUP PRVOBORAC: Kraci na Bulevar i Proleterske brigade.

DUP ZABJELO 8: Ulica Milana Mladenovića. 

Područje sjevera (LOT 2) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP MURTOVINA – MURTOVINA 2: Ulica Vukosava Božovića sa krakom, Goranska ulica, Ulice Pionirskih odreda, Veljka Jankovića, Antona Čehova I dio sa kracima 1-3, Ulica Sava Orovića, Krak 6 i 6/1, Ulica CASNO-a sa kracima 1-3, Ulice Viktora Igoa, Radovana Petrovića 1 , Žabljačka 1 i 2, Lovćenska, Pohorska kraci 3-5; 

DUP ZLATICA B: Ulica Dukljanska i Ulica mira;

DUP ZAGORIČ: Ulice Ludviga Kube, Rovačka, Iva Andrića sa kracima 1 i 4, Vladike Petra I, Dragana Đurovića, Lijevorječka, Vita Nikolića, Jaroslava Čermaka, Petra Miljanića I I II deo, Bjelasička, Ulica Božidara Vukovića.  

Segment LOT 3 obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP Konik Sanacioni plan: Ulica Žrtava fašizma (sa krakom), ulice Prištinska, Aleksandra Puškina, Mojkovačka, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio;   

DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska; 

DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1.

Procedura je jednostavna i podrazumijeva podnošenje zahtjeva direktno „Vodovodu i kanalizaciji“ d.o.o. Podgorica, uz kopiju lične karte i lista nepokretnosti. Cijena priključka iznosi 183.77 EUR.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, sa nama možete kontaktirati pozivom na broj telefona +38220440388 ili nam se možete obratiti putem mail adrese info@vikpg.me