https://ovpg.me/storage/137/Pjes%CC%8Cac%CC%8Cki-cjevovodni-most-%281%29.jpg

PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST NA MORAČI

Pješački most na Morači prenosi hidrotehničke instalacije sa desne na lijevu obalu Morače. Ovaj segment je koncipiran kao mostovska konstrukcija dužine oko 125 metara sa najvećim rasponom oko 75 metara sa druge strane. Most će biti širok 6,4 metra sa dvije biciklističe staze, stazom za pješake, prilagođen OSI, tako da će svi građani Podgorice moći ravnopravno da ga koriste. Vrijednost ovog dijela projekta, na kom radove izvodi kompanija „Bemax“ je 1.9 miliona eura. Rok za realizaciju je 14 mjeseci.