https://ovpg.me/storage/135/Primarni-cjevovod-%284%29.jpg

PRIMARNI CJEVOVOD (PRIMARNI KOLEKTOR)

Primarna mreža pomoći će da se aktuelno postrojenje poveže sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Protezaće se od Ulice 8. marta na Zabjelu, preko naselja Dahna i Dajbabe, do Jugozapadne obilaznice i na posljetku do lokacije u blizini Kombinata aluminijuma, gdje će se nalaziti buduće postrojenje. Ukupna dužina primarnog kolektora koji će povezati postojeće i buduće postrojenje iznosi 5,5 km. Vrijednost radova, čiji je izvođač kompanija „Bemax“ je 6,6 miliona eura. Rok za realizaciju je 12 mjeseci.