https://ovpg.me/storage/134/Sekundarna-mrez%CC%8Ca-%281%29.jpg

SEKUNDARNA KANALIZACIONA MREŽA

Ova komponenta predstavlja izgradnju nove kapilarne kanalizacione mreže u dužini od 18.5 km koja će omogućiti da se oko 1500 kolektivnih i individualnih objektata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih, odnosno na novu kanalizaciju. Projekat je fazno podijeljen na područje juga (LOT1) i područje sjevera (LOT2). Južni segment u ukupnoj dužini od oko 9,6 kilometara realizuje Tehnoput-MNE doo, dok sjeverni dio u ukupnoj dužini od oko 8,6 km realizuje ZU AG Infoplan doo/Eurozox doo. Rok za kompletnu realizaciju je 15 mjeseci.