https://ovpg.me/storage/134/Sekundarna-mrez%CC%8Ca-%281%29.jpg

SEKUNDARNA KANALIZACIONA MREŽA

Ova komponenta podrazumijeva izgradnju nove kapilarne kanalizacione mreže duge oko 18 km, koja će omogućiti da se oko 1500 kolektivnih i individualnih objekata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na novu kanalizaciju. Projekat je fazno podijeljen na područje juga (LOT1) i područje sjevera (LOT2). Dužina južnog segmenta iznosi 9.6 kilometara, dok će se sjeverni dio prostirati na ukupnoj dužini od oko 8.6 km. Procijenjena vrijednost radova: oko 3.3 miliona eura  Od avgusta 2022. godine proširenje se vrši i na trećem područuju – LOT 3.  Radovi će na ovom dijelu mreže biti realizovani na ukupnoj dužini od oko 3100 m. 

Izvođači radova su:  

Tehnoput-MNE doo za područje juga; 

ZU AG Infoplan doo/Eurozox za područje sjevera; 

EUROZOX d.o.o. Danilovgrad za područje LOT-a 3. 

 

Područje juga (LOT 1) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP KONIK: Ulice braće Ribar, Mirka Petrovića, Gavrila Principa, Mila Milunovića, Tuška ulica, Medunska ulica, Ulice žrtava fašizma, Aleksandra Puškina, Prištinska i Mojkovačka ulica; 

DUP KONIK – VRELA RIBNIČKA: Ulica desete hercegovačke brigade i dio Igmanske ulice, Ulica druge proleterske dalmatinske brigade, nastavak Ulice braće Ribar, Ulice Marka Mašanovića, Georgi Dimitrova, Ivana Gorana Kovačića, Beranska ulica, Vrela 1 – 6 sa krakom, Ulice Marka Biljurića, Ćazima Lekića, Anta Dakovića, Jelice Mašković, Ulica 3, 2 i 5, Ulica Ćamila Sijerića i dio Ulice husinjskih rudara; 

STAMBENA ZAJEDNICA KRUŠEVAC (dio) – DUP MOMIŠIĆI B: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska ulica, Ulica 18. jula (krak); 

DUP MASLINE – DUP IBRIČEVINA: Ulice Goce Delčeva, Ljube Nenadovića, X crnogorske brigade, Nikole Đurkovića, Valtazara Bogišića, Žarka Zrenjanina, Krak 1 i 2 na Skopsku; 

DUP PRVOBORAC: Kraci na Bulevar I proleterske brigade, Durmitorska, Ulica 8. jula sa krakom. 

DUP ZABJELO 8: Ulica Milana Mladenovića. 

Područje sjevera (LOT 2) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP MURTOVINA – MURTOVINA 2: Ulica Vukosava Božovića sa krakom, Goranska ulica, Ulice Pionirskih odreda, Veljka Jankovića, Antona Čehova I dio sa kracima 1-3, Ulica Sava Orovića, Krak 6 i 6/1, Ulica CASNO-a sa kracima 1-3, Ulice Viktora Igoa, Radovana Petrovića 1 i 2, Žabljačka 1 i 2, Lovćenska, Pohorska kraci 3-5; 

DUP ZLATICA B: Ulica Dukljanska i Ulica mira; 

DUP ZAGORIČ: Ulice Ludviga Kube, Rovačka, Iva Andrića sa kracima 1 i 4, Vladike Petra I, Dragana Đurovića, Lijevorječka, Vita Nikolića, Jaroslava Čermaka, Petra Miljanića, Bjelasička, Branka Stamatovića, Krak 3 u Ulici Nikole Tesle, Ulica Božidara Vukovića, Ulica Alfreda Tenisona. 

Segment LOT 3 obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP Konik Sanacioni plan: Ulica Žrtava fašizma (sa krakom), ulice Prištinska, Aleksandra Puškina, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio;

DUP Ibričevina i Masline: krak 1 na Skopsku, krak 2 na Skopsku;

DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska;

DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1.