Status projekta

SEKUNDARNA KANALIZACIONA MREŽA

Glavne aktivnosti na sekundarnoj kanalizacionoj mreži, pored iskopa i ulaganja kolektora (cjevovoda), odnose se na saniranje i asfaltiranje ulice koje nisu mogle biti završene tokom januara zbog padavina. Do ovog trenutka položili smo blizu 7 km kolektorskih mreža

Planirano je da tokom marta svake saobraćajnice koja je u proteklom periodu bila predmet rada bude i asfaltirana, što će olakšati funkcionisanje građanstva, posebno u dijelu Murtovine, Zlatice, dijela Zagoriča i Vrela Ribničkih. 

DUP KONIK i VRELA RIBNIČKA:  

 1. Završeno postavljanje kanalizacione mreže na Vrelima 1 i 2, 3 i 4, na kojima predstoji postavljanje priključaka i gornjih ploča šahtova. Polaganje kolektora nastavljeno je na Vrelima 5;
 2. U toku radovi u Beranskoj i Ulici Marka Biljurića sa krakovima;
 3. U Igmanskoj ulici se postavljaju gornje ploče šahtova;
 4. U Drugoj dalmatinskoj proleteskoj brigadi završeni su kućni priključci.

DUP Zagorič: 

 1. Završeno je asfaltiranje u ulicama Dragana Đurovića i Vladike Petra I
 2. U ulicama Božidara Vukovića i Bjelasičkoj se polaže cjevodod;
 3. Ulica Petra Miljanjića će uskoro biti asfaltirana.

DUP MURTOVINA I MURTOVINA 2: 

 1. Ulica Vukosava Božovića u dužini od 200 m je asfaltirana; Preostalih 150 m asfaltiraće se nakon završetka radova koje tamo izvode ekipe „Vodovoda i kanalizacije“ nezavisno od projekta; 
 2. Asfaltirane su ulice: Lovćenska, Veljka Jankvića i Pohorska - krak 5;
 3. U Ulici Radovana Petrovića 1 i Žabljačkoj 2 polaže se cjevovodod;
 4. Ulica Save Orovića uskoro će biti asfaltirana.


PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST NA MORAČI 

Završeno je betoniranje gornje ploče pješačkog cjevovodnog mosta na Morači i ujedno započeta ugradnja hidrotehničkih instalacija, čime će glavni dio radova na mostu biti kompletiran.


PRIMARNI CJEVOVOD 

Završeni su asfaltni radovi na dijelu doa započeta je priprema za asfaltiranje dionice od Jugozapadne obilaznice. U Ulici 8. marta ranije je postavljen završni sloj asfalta. 


Svim dosadašnjim radovima na toj lokaciji omogućeno je spajanje tri kolektora u zajedničkoj tački neposredno ispred mosta i to:

 1. glavnog kolektora br. 12 koji transportuje vodu do novog postrojenja;
 2. kolektora br. 11, odnosno mostovskog prelaza;
 3. kolektora br. 13 koji prolazi kroz Ulicu 8. marta.


Gotovo je i postavljanje završnog sloja asfalta na potezu od Ulice Vojislavljevića do Jugozapadne obilaznice.


GLAVNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE

U toku je završna priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova. kompletno postrojenje biće odvojeno od naseljenog dijela pošumljenim pojasom. Primjenom najmodernije tehnologije biće spriječeno širenje neprijateljskih mirisa i bilo kakve neželjene posljedice ili efekti koji mogu biti štetni na bilo koji način na zdravlje građana.