Status projekta

SEKUNDARNA KANALIZACIONA MREŽA

Proširenje sekundarne kanalizacione mreže na LOT-u 1 i 2 je kompletirano. Sve ulice u okviru područja obuhvaćenih ovim LOT-ovima su u garantnom roku u trajanju od godinu dana. U tom periodu ispravljaju se svi naknadno registrovani i prijavljeni nedostaci.

Od sredine avgusta u kontinuitetu se izvode radovi na proširenju sekundarne kanalizacione mreže – LOT 3. Radovi na novoj mreži realizuju se na ukupnoj dužini od oko 3100 m. Izvodi ih kompanija EUROZOX d.o.o. Danilovgrad. Završetak je planiran za februar 2023. godine.

Trenutni STATUS tih radova je: 

DUP Konik sanacioni plan:

  • U Medunskoj ulici (I dio) i ulici Mila Milunovića (krak) završeno je polaganje cijevi, predstoji izrada kućnih priključaka i gornjih ploča, ispitivanje i asfaltiranje; 
  • U Ulici braće Ribar (krak) i Prištinskoj izrađeni su kućni priključci i gornje ploče. Preostaju ispitivanje i asfaltiranje; 
  • Ulice Gavrila Principa i Mirka Petrovića su asfaltirane; 
  • U Medunskoj ulici (I dio) predstoji izrada priključaka, gornjih ploča i ispitivanje; 
  • Mojkovačka i Ulica Aleksandra Puškina su asfaltirane; 
  • U Tuškoj ulici u toku je polaganje cijevi; 

DUP Prvoborac:

  • U ulici 8. jula završeno je polaganje cijevi, izvedeni su kućni priključci i gornje ploče; predstoje ispitivanje na vododrživost i priprema za asfalt; 
  • Krak na 8. jula - predstoji izrada kućnih priključaka i gornjih ploča.
  • U Durmitorskoj ulici je završeno polaganje cijevi. U toku je izrada kućnih priključaka, nakon čega će se raditi na gornjim pločama.


PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST NA MORAČI

Most je 9. maja 2021. godine zvanično otvoren i predat na upotrebu građanima Podgorice. Prilagođen je pješacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom. 

PRIMARNI CJEVOVOD (KOLEKTOR)

Radovi su kompletirani na većem dijelu predviđene teritorije. Svim dosadašnjim radovima na toj lokaciji omogućeno je spajanje tri kolektora u zajedničkoj tački neposredno ispred mosta i to:

glavnog kolektora br. 12 koji transportuje vodu do novog postrojenja;

kolektora br. 11, odnosno mostovskog prelaza;

kolektora br. 13 koji prolazi kroz Ulicu 8. marta.

Preostalo je da se kompletira još jedan, manji dio cjevovoda na teritoriji Botuna. GLAVNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE

Nakon sveobuhvatne tenderske procedure, odabran je izvođač radova koji će biti zadužen za izgradnju kompletnog postrojenja. U pitanju je turska kompanija Kuzu Grup. Očekuje se početak radova na samoj lokaciji.