Status projekta

SEKUNDARNA KANALIZACIONA MREŽA

Glavne aktivnosti na sekundarnoj kanalizacionoj mreži, pored iskopa i ulaganja kolektora (cjevovoda), odnose se na saniranje i asfaltiranje ulice koje nisu mogle biti završene tokom januara zbog padavina. Do ovog trenutka položili smo blizu 7 km kolektorskih mreža

Planirano je da tokom marta svake saobraćajnice koja je u proteklom periodu bila predmet rada bude i asfaltirana, što će olakšati funkcionisanje građanstva, posebno u dijelu Murtovine, Zlatice, dijela Zagoriča i Vrela Ribničkih. 

DUP KONIK i VRELA RIBNIČKA: 

 1. Ulice: Druga dalmatinska proleterska brigada, Marka Biljurića i X hercegovačke sa Igmanskom su asfaltirane;
 2. Beranska ulica će biti asfaltiranja do kraja jeseni;
 3. Ulica Ćazima Lekića je asfaltirana;
 4.  U toku su radovi na dijelu Ulice Braće Ribar koji pripada Vrelima ribničkim;
 5. Polaže se kolektor u Ulici Georgija Dimitrova.

DUP ZAGORIČ I ZLATICA: 

 1. Završeno je asfaltiranje u ulicama Dragana Đurovića i Vladike Petra I
 2. Ulica Božidara Vukovića je asfaltirana;
 3. Bjelasička ulica je asfaltirana;
 4. Ulice Petra Miljanića, Vita Nikolića i Ulica mira su završene;
 5. Dukljanska ulica je asfaltirana; 
 6. Ulica Jaroslav Čermeka je asfaltirana;
 7. Asfaltirani su Ulica Iva Andrića dva kraka na ulicu Nikole Tesle.

DUP MURTOVINA I MURTOVINA 2: 

 1. Ulica Vukosava Božovića u cjelosti je asfaltirana;
 2. Asfaltirane su ulice: Lovćenska i Pohorska - krak 5;
 3. U Ulici Radovana Petrovića je završeno asfaltiranje;
 4. Završeno je asfaltiranje ulice Sava Orovića u naselju Murtovina na dužini od 500m;
 5. Nakon prvog, završeno je i asfaltiranje drugog dijela Ulice Antona Čehova; 
 6. Ulica CASNO-a je asfaltirana;
 7. Kompletirano je asfaltiranje u Žabljačkoj ulici i ulici Viktora Igoa.

DUP MASILINE/DUP IBRIČEVINA

 1. U toku su radovi u ulicama Valtazara Bogišića i Žarka Zrenjanina.
 2. Završeno je asfaltiranje ulice Goce Delčeva sa bočnim krakom. 


PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST NA MORAČI 

Most je 9. maja zvanično otvoren i predat na upotrebu građanima Podgorice. Prilagođen je pješacima, biciklistima i osobama sa invaliditetom. Preostali radovi odnose se na uređenje okolnog prostora, odnosno uređenje terena i dovršavanje montažnih elemenata cjevovoda koji se nalaze u šahtama pored mosta.  

PRIMARNI CJEVOVOD 

Završeni su asfaltni radovi na dijelu doa započeta je priprema za asfaltiranje dionice od Jugozapadne obilaznice. U Ulici 8. marta ranije je postavljen završni sloj asfalta. 


Svim dosadašnjim radovima na toj lokaciji omogućeno je spajanje tri kolektora u zajedničkoj tački neposredno ispred mosta i to:

 1. glavnog kolektora br. 12 koji transportuje vodu do novog postrojenja;
 2. kolektora br. 11, odnosno mostovskog prelaza;
 3. kolektora br. 13 koji prolazi kroz Ulicu 8. marta.


Gotovo je i postavljanje završnog sloja asfalta na potezu od Ulice Vojislavljevića do Jugozapadne obilaznice.


GLAVNO POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE

U toku je završna priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova. kompletno postrojenje biće odvojeno od naseljenog dijela pošumljenim pojasom. Primjenom najmodernije tehnologije biće spriječeno širenje neprijateljskih mirisa i bilo kakve neželjene posljedice ili efekti koji mogu biti štetni na bilo koji način po zdravlje građana.