Status projekta

PJEŠAČKI CJEVOVODNI MOST NA MORAČI 

Aktivni radovi: Trenutno se izvode čelični radovi tj. vari se prvi, od ukupno tri segmenta čelične konstrukcije koju će most imati. Postavljena je pomoćna skela preko koje će se ta konstrukcija i montirati. Ova faza radova trajaće do sredine oktobra. Nakon toga slijedi montaža limova i izrada spregnute konstrukcije ploče mosta, izrada ograde mosta, montaža hidrotehničkih i elektro instalacija na mostu.  

15. jul 2020, Podgorica - Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković, gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, direktor kompanije Bemax, Veselin Kovačević, i direktor preduzeća „Vodovod i kanalizacije“ Filip Makrid, položili su kamen temeljac za izgradnju novog pješačkog mosta na Morači i time ozvaničili početak radova na dijelu projekta vrijednom  oko 2 miliona eura. Most će biti dugačak 125 metara, širok 6,4 metra, imaće dvije biciklističke staze i biće prilagođen osobama sa invaliditetom. Pješački most će služiti za prenos hidrotehničkih instalacija i dio je projekta Sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

11. jun 2020 – Glavni grad i kompanija „Bemax“ potpisali su Ugovor o izgradnji pješačkog mosta za prenos hidrotehničkih instalacija sa desne na lijevu obalu Morače, u okviru izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici. Segment je koncipiran kao mostovska konstrukcija dužine od oko 125 metara sa najvećim rasponom od 75 metara sa druge strane. Most će biti širok 6,4 metra sa dvije biciklističe staze, stazom za pješake, prilagođen OSI, tako da će svi građani Podgorice moći ravnopravno da ga koriste. 

Rok za kompletnu realizacije je 14 mjeseci.


PRETKFALIFIKACIJE ZA IZGRADNJU POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - KOMPONENTE 1, 2 I 3 


26. jun 2020 - Raspisan je javni pretkvalifikacioni poziv za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postrojenja za tretman mulja i postrojenja za inseneraciju mulja, odnosno najznačajnijeg segmenta projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici”. Krajnji rok za predaju prijava je 7. avgust 2020. godine. RADOVI NA SEKUNDARNOJ MREŽI


18. maj 2020 – Početak izgradnje sekundarne kanalizacione mreže Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Podgorice ozvaničen je otvaranjem radova u naselju Konik. Ovim dijelom projekta biće obezbijeđena sekundarna mreža u dužini od oko 18.5 km i stvoreni uslovi da se oko 1500 domaćinstava veže na novu kanalizaciju. Projekat je fazno podijeljen na područje juga (LOT1) i područje sjevera (LOT2); tako da južni segment u ukupnoj dužini od oko 9,6 kilometara, od čega 5,7 km pripada Koniku, realizuje ZU „Toškovići“ doo/Tehnoput-MNE doo, dok sjeverni dio u ukupnoj dužini od oko 8,6 km realizuje ZU AG Infoplan doo/Eurozox doo. 

Rok za kompletnu realizaciju je 15 mjeseci.


LOT1 za područje juga:


Aktivni radovi: 
DUP Konik Sanacioni plan: Ulica Braće Ribar - završeno polaganje kolektora u dužini od 600 m; trenutno se rade kućni priključci.
DUP Konik Vrela Ribnička: ulice Igmanska, X Hercegovačke brigade i II Dalmatinske Proleterske brigade završene. Izdrada kućnih priključaka u toku.

LOT2 za područje sjevera:


Aktivni radovi: 

DUP Murtovina: Ulica Vukosava Božovića, Pionirskih odreda, Goranska i Pohorska krak III su završene.  Izrada kućnih priključaka i poklopaca šahtova su u toku. 
DUP Zagorič 2: Ulica Ludvika Kube, Rovačka i Iva Andrića završene.
DUP Zagorič 3,4: Ulica Vladike Petra I završena. Izrada kućnih priključaka i poklopaca na šahtovima u toku.   
DUP Zlatica: Ulica Dukljanska završena. Trenutno se izvode radovi u ulici Mira. 

RADOVI NA PRIMARNOM CJEVOVODU


Izgradnja primarnog cjevovoda, odnosno kolektora, kao jedne od četiri komponente Projekta prečišćavanja i sakupljanja otpadnih voda Glavnog grada, počela je radovima duž Ulice 8. marta na Zabjelu. U nastavku će se protezati preko naselja Dahna, Dajbabe, sve do lokacije u blizini Kombinata aluminijuma, gdje će se nalaziti buduće glavno postrojenje. Ukupna dužina primarnog kolektora koji će povezati postojeće i buduće postrojenje iznosi 5,5 km. Vrijednost radova, čiji je izvođač kompanija „Bemax“ je 6,6 miliona eura. 

Rok za realizaciju je 36 mjeseci. 


Aktivni radov: Završen potez od Ulice 8. marta do Ulice Vojislavljevića u dužini od 700 m. Trenutno radove izvode dvije ekipe na potezu od Ulice Vojislavljevića ka Jugozapadnoj obilaznici koje su položile 1300 metara kolektora iz tog smjera, i još 200 m u smjeru od Jugozapadne obilaznice ka gradu. Treća ekipa radi paralelno na polaganju vodovoda i sekundarne kanalizacije na istim dionicama.