https://ovpg.me/storage/454/blog-post.png

Otpadne vode u gradskim sredinama: problemi i rješenja

U današnjem urbanom okruženju, uključujući i Podgoricu, kao glavni grad Crne Gore, upravljanje otpadnim vodama predstavlja ključni izazov koji zahtijeva pažljivo planiranje i implementaciju održivih rješenja. Dok se gradovi šire i populacija raste, pritisak na vodne resurse i infrastrukturu za obradu otpadnih voda postaje sve veći. 

U ovom blog postu istražićemo glavne probleme s kojima se suočavaju gradovi u vezi s otpadnim vodama, kao i inovativna rješenja koja se primjenjuju širom svijeta.


Problemi

Zagađenje voda: Povećana urbanizacija često dovodi do veće količine otpadnih voda koje zagađuju prirodne vodene resurse. Industrijski otpad, kanalizacijske vode i otpadne vode iz domaćinstva mogu sadržavati opasne hemikalije i mikroorganizme koji ugrožavaju ekosistem i zdravlje ljudi. Broj stanovnika i domaćinstava u Pogorici je prevazišao kapacitete postojećeg sistema za prečišćavanje otpadnih voda, što je rezultiralo direktnim ispuštanjem neobrađenih otpadnih voda u okolne vodotokove, uključujući rijeku Moraču. 


Preopterećenje postojećih sistema: Stariji infrastrukturni sistemi za obradu otpadnih voda često su zastarjeli i ne mogu se efikasno nositi s povećanim opterećenjem. To može rezultirati propuštanjem neobrađenih otpadnih voda u okolinu ili preopterećenjem sistema za snabdijevanje vodom.


Nedostatak svijesti o reutilizacija otpadnih voda: Jedan od ključnih problema je nedostatak svijesti o reutilizaciji otpadnih voda. Tradicionalno, otpadne vode su smatrane problemom koji treba riješiti, ali u stvarnosti one sadrže resurse poput hranjivih sastojaka i energije koje se mogu iskoristiti na održiv način. Nedostatak svijesti o ovom potencijalu često ograničava mogućnosti za inovativna rješenja i efikasnije upravljanje otpadnim vodama.


Rješenja

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV): Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda zamijeniće sadašnje, zastarjelo postrojenje koje radi s manje od polovine potrebnih kapaciteta. Ovo postrojenje će omogućiti efikasnu obradu otpadnih voda prije njihovog ispuštanja u okolnu prirodu. Novi sistem biće potpuno tehnološki zaokružen, energetski efikasan i sa minimalnim nus-produktima koji će se izvoziti na deponije u Evropi koje tretiraju takvu vrstu otpada.


Proširenje kanalizacione mreže: Paralelno s izgradnjom postrojenja, u okviru projekta, predviđeni su i radovi na izgradnji Sekundarne kanalizacione mreže. Radovi su završeni sredinom maja 2023. godine. Na ovaj način stekli su se preduslovi da se zainteresovani građani mogu prijaviti za priključak na gradsku kanalizacionu mrežu.


Ukoliko ste vlasnici ili korisnici nekretnina u naseljima na segmentima LOT 1, 2 i 3 možete predati Zahtjeve za priključivanje na gradsku kanalizacionu mrežu. Spisak na koje ulice se odnosi mogućnost priključivanja na gradsku kanalizacionu mrežu možete pročitati ovdje.


Podgorica sada ima proširenu sekundarnu kanalizacionu mrežu koja omogućuje da se preko 1500 kolektivnih i individualnih objekata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na novu kanalizaciju.


Time se dugoročno rješava pitanje septičkih jama, koje znatno utiču na kvalitet života sugrađana na teritoriji Glavnog grada.


Unapređenje tehnologije tretmana mulja: Kako bi se maksimalno iskoristili resursi, važno je uložiti u tehnologiju tretmana kanalizacionog mulja. Novi sistem u Podgorici imaće posebno postrojenje za tretman kanalizacionog mulja, što će za posljedicu imati konkretan benefit, a to je proizvodnju električne energije. Ovako nastala energija pokrivaće 55% kapaciteta potrošnje kompletnog Sistema, pa će realizacija našeg Projekta ostvariti i značajnu uštedu potrošačima.


Edukacija i svijest: Podizanje svijesti o važnosti očuvanja vodnih resursa i pravilnom upravljanju otpadnim vodama ključno je za uspješno rješavanje ovih problema. Edukacija građana o pravilnom odlaganju otpadnih voda i promocija održivih praksi može doprinijeti poboljšanju stanja životne sredine.

Otpadne vode predstavljaju ozbiljan ekološki izazov, ali i priliku za implementaciju inovativnih rješenja koja doprinose održivom razvoju. Projekat izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici predstavlja korak naprijed ka stvaranju zdravije i održivije urbanističke sredine. 


Takođe, jedan od ključnih benefita biće dostupnost prečišćene i tehnički ispravne vode za različite svakodnevne potrebe. Važan aspekt ovog projekta je zaštita podzemnih voda u Zetskoj ravnici i očuvanje postojećih izvora vode unutar teritorije Glavnog grada. 


Ovo će direktno doprinijeti smanjenju zagađenja rijeke Morače i, posredno, zaštiti Skadarskog jezera kao ključnog vodnog resursa za snabdijevanje pićem, kao i izvorišta vode "Bolje sestre".


U ovom blog postu istražićemo glavne probleme s kojima se suočavaju gradovi u vezi s otpadnim vodama, kao i inovativna rješenja koja se primjenjuju širom svijeta.