https://ovpg.me/storage/420/Nenaslovljeni-dizajn-%286%29.png

Sve je spremno za priključivanje na gradsku kanalizacionu mrežu

Radovi na izgradnji Sekundarne kanalizacione mreže u okviru projekta  završeni su asfaltiranjem ulica na svim segmentima (LOT 1, 2 i 3). Na ovaj način stekli su se preduslovi da se zainteresovani građani mogu prijaviti za priključak na gradsku kanalizacionu mrežu. 


Procedura je jednostavna i podrazumijeva podnošenje zahtjeva direktno „Vodovodu i kanalizaciji“ d.o.o. Podgorica, uz kopiju lične karte i lista nepokretnosti. Cijena priključka iznosi 181.50 EUR.


U nastavku podsjećamo na koje ulice se odnosi mogućnost priključivanja na gradsku kanalizacionu mrežu.


  • Područje juga (LOT 1) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP KONIK: Ulice braće Ribar;

DUP KONIK – VRELA RIBNIČKA: Ulica desete hercegovačke brigade i dio Igmanske ulice, Ulica druge proleterske dalmatinske brigade, nastavak Ulice braće Ribar, Ulice Marka Mašanovića, ulica Branka Radičevića, , Beranska ulica, Vrela 1 – 6 sa krakom, Ulice Marka Biljurića, Ćazima Lekića, Anta Dakovića, Jelice Mašković, Ulica 3, 2 i 5, Ulica Ćamila Sijerića i dio Ulice husinjskih rudara;

DUP MASLINE – DUP IBRIČEVINA: Ulice Goce Delčeva, Ljube Nenadovića, X crnogorske brigade, dio Nikole Đurkovića, Valtazara Bogišića, Žarka Zrenjanina,;

DUP PRVOBORAC: Kraci na Bulevar I proleterske brigade.

DUP ZABJELO 8: Ulica Milana Mladenovića. 

  • Područje sjevera (LOT 2) obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP MURTOVINA – MURTOVINA 2: Ulica Vukosava Božovića sa krakom, Goranska ulica, Ulice Pionirskih odreda, Veljka Jankovića, Antona Čehova I dio sa kracima 1-3, Ulica Sava Orovića, Krak 6 i 6/1, Ulica CASNO-a sa kracima 1-3, Ulice Viktora Igoa, Radovana Petrovića 1 , Žabljačka 1 i 2, Lovćenska, Pohorska kraci 3-5; 

DUP ZLATICA B: Ulica Dukljanska i Ulica mira;

DUP ZAGORIČ: Ulice Ludviga Kube, Rovačka, Iva Andrića sa kracima 1 i 4, Vladike Petra I, Dragana Đurovića, Lijevorječka, Vita Nikolića, Jaroslava Čermaka, Petra Miljanića I I II deo, Bjelasička, Ulica Božidara Vukovića.  

  • Segment LOT 3 obuhvata proširenje kanalizacione mreže na sljedećim područjima: 

DUP Konik Sanacioni plan: Ulica Žrtava fašizma (sa krakom), ulice Prištinska, Aleksandra Puškina, Mojkovačka, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio;   

DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska; 

DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, sa nama možete kontaktirati pozivom na broj telefona +38220440388 ili nam se možete obratiti putem mail adrese info@vikpg.me

Priključite se na gradsku kanalizacionu mrežu, jer tako zajedno stvaramo savremenije i kvalitetnije uslove za život budućim generacijama.