https://ovpg.me/storage/142/Webp.net-resizeimage.jpg

Odabran konsultant za pripremu tenderske dokumentacije za PPOV

Podgorica, 26. oktobar 2018 - Ugovor između Glavnog grada Podgorice i Vodovoda i kanalizacije sa jedne i kompanije Fichtner Water & Transportation GmbH sa druge strane, o konsultantskim uslugama na pripremi tenderske dokumentacije za projektovanje i izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, parafiran je danas u Frankfurtu. Tokom dvodnevnih pregovora, u kojima je posredovala njemačka razvojna KFW banka, delegacija Glavnog grada koju je predvodio gradonačelnik dr Ivan Vuković, osigurala je bržu realizaciju ukupnog projekta, koji pored sistema za prečišćavanje otpadnih voda, sadrži i insenerator mulja, izgradnju primarnog kolektora sa mostom, kao i izgradnju sekundarne mreže. Predstavnici Glavnog grada su zahtijevali da se u prva tri mjeseca stvore uslovi za raspisivanje tendera za izgradnju sekundarne mreže kolektora po standardima Fidikove crvene knjige. Istovremeno, konsultant će pripremiti pretkvalifikacioni tender za izgradnju primarnog kolektora sa mostom, kao i kriterijume za postrojenje za prečišćavanje koji će, zajedno sa tretmanom mulja, predstavljati jednistven sistem. Parafiranjem ugovora sa konsultantom i definisanjem dinamičkog plana, stvoreni su uslovi da u narednih par mjeseci započne fizička realizacija cijelog projekta.

Kroz kvalitetnu pripremu ovog projekta, počev od studija izvodljivosti, učešće brojnih konsultanata i eksperata iz Crne Gore, Njemačke i Austrije, kao i angažman kredibilnih partnera na polju finansiranja, stvorene su sve neophodne pretpostavke da Podgorica dobije jedan od najsavremenih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Evropi.

Podsjećamo da je ukupna vrijednost projekta procijenjena na 50,3 miliona eura, od kojih  su 35 miliona  realizovana veoma povoljnim kreditom kod KFW banke, dok je 11 miliona obezbijeđeno kroz donatorska sredstva WBIF, čime je nedvosmisleno potvrđen kvalitet projekta od strane institucija EU, ali i kredibilitet Glavnog grada kao partnera evropskih fondova.

Fichtner je renomirana njemačka kompanija koja je pobijedila na tenderu za izbor konsultanta za pripremu tenderske dokumentacije, koja će pored pripreme, vršiti i nadzor nad izvođenjem radova.

Kroz kvalitetnu pripremu ovog projekta, počev od studija izvodljivosti, učešće brojnih konsultanata i eksperata iz Crne Gore, Njemačke i Austrije, kao i angažman kredibilnih partnera na polju finansiranja, stvorene su sve neophodne pretpostavke da Podgorica dobije jedan od najsavremenih uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u Evropi.