https://ovpg.me/storage/409/Bra%C4%87e-Ribar.png

Završeni radovi na proširenju sekundarne kanalizacione mreže LOT 3

Nakon šest mjeseci zvanično su kompletirani radovi na proširenju sekundarne kanalizacione mreže - područje LOT 3. U okviru ovog segmenta završeno je postavljanje primarnog kolektora i asfaltiranje na oko 3100 metara dužine. 

Obuhvaćene su ulice  na DUP-u Konik Sanacioni plan, Prvoborac i Momišići i to: 

DUP Konik Sanacioni plan: Ulica Žrtava fašizma (sa krakom), ulice Prištinska, Aleksandra Puškina, Mojkovačka, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio;

DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska;

DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1.

Radove u vrijednosti od ukupno 1.217.391,79 EUR (uključujući Varijaciju br. 1) izvodila je kompanija EUROZOX d.o.o Danilovgrad. Podgorica sada ima proširenu sekundarnu kanalizacionu mrežu koja omogućuje da se preko 1500 kolektivnih i individualnih objekata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na novu kanalizaciju. Time se dugoročno rješava pitanje septičkih jama, koje znatno utiču na kvalitet života sugrađana na teritoriji Glavnog grada. Podgorica na taj način postaje uređena u skladu sa ekološkim i urbanističkim principima. 


Građani sa područja na kom završeni radovi mogu se, brzom i jednostavnom procedurom, priključiti na gradsku kanalizacionu mrežu. Procedura podrazumijeva podnošenje zahtjeva direktno „Vodovodu i kanalizaciji“ d.o.o. Podgorica, uz kopiju lične karte i list nepokretnosti. Cijena priključka iznosi 181.50 EUR.