https://ovpg.me/storage/408/ovpg-2.jpeg

STATUS RADOVA: proširenje sekundarne kanalizacione mreže LOT 3

Na teritoriji Glavnog grada od sredine avgusta u kontinuitetu se izvode radovi na proširenju sekundarne kanalizacione mreže u okviru projekta. Radovi će novoj mreži biće realizovani na ukupnoj dužini od oko 3100 m. Izvodi ih kompanija EUROZOX d.o.o. Danilovgrad. Završetak je planiran za februar 2023. godine.


Ulice obuhvaćene planom radova:

DUP Konik Sanacioni planUlica Žrtava fašizma (sa krakom), ulice Prištinska, Aleksandra Puškina, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio;


DUP Ibričevina i Masline: krak 1 na Skopsku, krak 2 na Skopsku;

DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska;

DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1. 

Status radova

DUP Konik sanacioni plan:

  • U Medunskoj ulici (I dio) i ulici Mila Milunovića (krak) završeno je polaganje cijevi, predstoji izrada kućnih priključaka i gornjih ploča, ispitivanje i asfaltiranje; 
  • U Ulici braće Ribar (krak) i Prištinskoj izrađeni su kućni priključci i gornje ploče. Preostaju ispitivanje i asfaltiranje; 
  • Ulice Gavrila Principa i Mirka Petrovića su asfaltirane; 
  • U Medunskoj ulici (I dio) predstoji izrada priključaka, gornjih ploča i ispitivanje; 
  • Mojkovačka i Ulica Aleksandra Puškina su asfaltirane;
  • U Tuškoj ulici u toku je polaganje cijevi; 

DUP Prvoborac:

  • U ulici 8. jula završeno je polaganje cevi, izvedeni su kućni priključci i gornje ploče; predstoje ispitivanje na vododrživost i priprema za asfalt; 
  • Krak na 8. jula - predstoji izrada kućnih priključaka i gornjih ploča.
  • U Durmitorskoj ulici je završeno polaganje cijevi. U toku je izrada kućnih priključaka, nakon čega će se raditi na gornjim pločama.


POGLEDAJTE VIDEO

Nakon što se radovi u svim predviđenim ulicama realizuju, Podgorica će imati proširenu sekundarnu kanalizacionu mrežu koja omogućuje da se preko 1500 kolektivnih i individualnih objekata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih voda, odnosno na novu kanalizaciju. Time se dugoročno rješava pitanje septičkih jama, koje znatno utiču na kvalitet života sugrađana na teritoriji Glavnog grada. Podgorica na taj način postaje uređena u skladu sa ekološkim i urbanističkim principima.

Podsjećamo da se građani sa područja na kom su završeni radovi brzom i jednostavnom procedurom mogu priključiti na gradsku kanalizacionu mrežu. Procedura podrazumijeva podnošenje zahtjeva direktno „Vodovodu i kanalizaciji“ d.o.o. Podgorica, uz kopiju lične karte i list nepokretnosti. Cijena priključka iznosi 181.50 EUR.