https://ovpg.me/storage/401/Cover-OVPG.png

Zatvaranje ulica za saobraćaj usljed radova na sekundarnoj mreži

U sklopu izgradnje sekundarne kanalizacione mreže (LOT 3) otpočeli su radovi u ulicama Vojvode Mirka Petrovića i Aleksandra Puškina. 


Stoga će saobraćaj na dijelu Ulice Vojvode Mirka Petrovića (od Ulice Braće Ribar do Ulice Georgi Dimitrova), kao i na slijepom kraku Ulice Aleksandra Puškina, biti zatvoren za sve vrste motornih vozila. Zatvaranje će važiti do 18. septembra 2022. godine sa mogućnošću produženja. 


Radovi se realizuju u sklopu proširenja kanalizacione mreže - LOT 3, u okviru projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda“ u Podgorici, finansiranog od strane Njemačke razvojne banke (KfW Entvicklungsbank), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Glavnog grada Podgorice. Radove izvodi kompanija EUROZOX d.o.o. Danilovgrad.