https://ovpg.me/storage/400/slika-1-lot3---copy.jpg

Potpisan ugovor za izvođenje radova na proširenju kanalizacione mreže (LOT 3)

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Podgorica i kompanija EUROZOX d.o.o. Danilovgrad potpisali su danas, 3. avgusta, ugovor za izvođenje radova na proširenju kanalizacione mreže - LOT 3. Radovi se izvode u okviru projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda“ u Podgorici, finansiranog od strane Njemačke razvojne banke (KfW Entvicklungsbank), Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) i Glavnog grada Podgorice. 

Ulice u kojima će radovi biti implementirani u sklopu LOT-a 3 su: 


DUP Konik Sanacioni Plan: Ulice Žrtava fašizma (sa krakom), Prištinska, Aleksandra Puškina, Gavrila Principa, krak Ulice Braće Ribar, Ulice Mirka Petrovića (sa krakom), Mila Milunovića (sa krakom), Tuška ulica (sa krakom 1) i Medunska I i II dio; 


DUP Ibričevina i Masline: krak 1 na Skopsku, krak 2 na Skopsku; 


DUP Prvoborac: Ulica 8. jula i Durmitorska; 


DUP Momišići: Ulica Petra Zvicera, Dalmatinska (sa krakom 2), Ulica 18. jula - krak 1. 

Datum početka radova: 15.08.2020. 
Datum završetka radova: 14.01. 2023.

Vrijednost ugovora: 1.187.056,59 EUR