https://ovpg.me/storage/394/4.jpg

2021: Završen veliki broj planiranih aktivnosti

Godina za nama je po pitanju realizacije najznačajnijeg infrastrukturnog projekta u Glavnom gradu – izgradnju sistema Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice, protekla veoma dinamično. Većina planova koji su zacrtani ostvareni  se zadovoljavajućim tempom. 

Tokom 2021. godine uspješno su realizovane sljedeće aktivnosti: 

Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković u maju je zvanično otvorio novi pješački cjevovodni most na Morači. Dugačak 125 m, širok 6.5 m most je važan kao dio budućeg sistema jer se u njegovom trupu nalaze dvije kolektorske cijevi koje će služiti za prevođenje otpadnih voda sa jedne na drugu obalu Morače, odnosno od postojećeg ka budućem postrojenju.  Vrijednost mosta iznosi 1.900.000 eura, a za njegovu izgradnju bila je zadužena kompanija Bemax. 


Tokom posljednjeg kvartala godine kompletirani su i radovi na sjevernom području sekundarne kanalizacione mreže – LOT 2. U skladu sa predviđenim planom i dinamikom izvedeno je ukupno oko 8100 m radova u 25 podgoričkih ulica u naseljima Murtovina, Zagorič i Zlatica. Radove na LOT-u 2 izvodio je konzorcijum kompanija AG Infoplan/Eurozox. 

Ove godine raspisan je i tender za izgradnju najkompleksnijeg dijela, odnosno glavnog postrojenja sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda. Na tender su u predviđenom roku pristigle tri ponude svjetskih kompanija: JV Kuzu – Alkatas (Turska); Passavant Energy & Environment GmbH (Njemačka); Safbon Water Service (Holding), Inc., Shanghai (Kina). Očekuje se da će rezultati tendera, odnosno izvođač radova biti poznat tokom prvog kvartala iduće godine. 

Posebno važno ovogodišnje postignuće predstavlja činjenica da su obezbijeđena dodatna bespovratna sredstva Evropske unije. Sredstva u iznosu od 23,4 miliona eura biće opredijeljena za drugu fazu projekta izgradnje postrojenja. Građanima je tokom 2021. godine takođe omogućeno da realizaciju projekta i sve bitne aktuelnosti u vezi sa njim prate putem besplatne mobilne OVPG aplikacije, dostupne i Android i iOS korisnicima.  


Sa druge strane, suočili smo se sa izazovom kompletiranja radova na primarnom kolektoru u vezi sa kojim stanovnici Botuna iskazuju negodovanje blokirajući radove već mjesecima. No, bez obzira na manifestaciju nezadovoljstva građana Botuna, činjenica da su dobijena bespovratna sredstva u iznosu od 23,4 miliona eura, još više nas je učvrstila u uvjerenju da je odabrana lokacija jedino ispravno rješenje i stavila pred nas obavezu da u narednom periodu građanima ovog naselja predočimo potrebne činjenice vezane za ovu problematiku, kao i sve prednosti ove lokacije. Sljedeća godina za ovaj projekat podrazumijeva i kompletiranje radova na južnom području sekundarne kanalizacione mreže (LOT 1).  

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom predstavlja primarni projekat s aspekta održivog razvoja, ali i jedan od najznačajnijih projekata za Glavni grad. Ovo je projekat čija projekat čija će uspješna implementacija u velikoj mjeri uticati na kvalitet života građana Podgorice i zaštitu voda u nizvodnom dijelu rijeke Morače i Skadarskog jezera.