https://ovpg.me/storage/388/ovpgslika.jpg

Završen postupak otvaranja ponuda za glavno postrojenje

Završen je postupak otvaranja ponuda za glavno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, čija izgradnja predstavlja najzahtjevniju i najkompleksniju fazu projekta „Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici“.

Na tender su u predviđenom roku pristigle tri ponude i to:

  1. JV Kuzu – Alkatas (Turska);
  2.  Passavant Energy & Environment GmbH (Njemačka);
  3. Safbon Water Service (Holding), Inc., Shanghai (Kina).

Svaka ponuda je otvorena i verifikovana od strane članova Komisije za otvaranje ponude redom kojim su pristizale, uz provjeravanje i verifikaciju svih aspekata procedure. Učesnicima je saopšteno da će biti obaviješteni o rezultatima, dok će kvalifikovani ponuđač biti pozvan na drugu javnu sesiju. Sastanak je otvorio predsjednik Komisije za otvaranje ponuda, dr Petar Živković, a u nastavku su se obratili izvršni direktor „Vodovoda i kanalizacije“ d.o.o, Filip Makrid, kao i predstavnik Konsultanata gospodin Meisterman.

Izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom predstavlja primarni projekat s aspekta održivog razvoja, ali i jedan od najznačajnijih projekata za Glavni grad.


PG BIRO

Njegovom realizacijom će se na ekološki prihvatljiv način riješiti problem prikupljanja i tretiranja otpadnih voda i poboljšati opšti uslovi, kvalitet života i zdravlje građana Podgorice.