https://ovpg.me/storage/373/A7306050.jpg

Otvoren pješački cjevovodni most na Morači

U nedjelju, 9. maja, gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković, sa saradnicima i predstavnicima kompanije Bemax, zvanično je otvorio novi pješački most na Morači koji je dio projekta izgradnje Sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici.

Gradonačelnik Vuković čestitao je prisutnima Dan Evrope i Dan pobjede nad fašizmom ističući da ovaj datum Podgorica obilježava na najljepši mogući način. 

„Poslije dužeg vremena dobijamo još jedan most u našem gradu. Znamo i na simboličkoj ravni i u funkcionalnom smislu šta znače mostovi, tako da smo ponosni na činjenicu što danas možemo to da konstatujemo. Most je dugačak 125m, a širok 6.5m. Pješački je i namijenjen biciklistima, a prilagođen je i osobama sa invaliditetom. Važan je kao dio budućeg sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda, jer se u trupu ovog mosta nalaze dvije kolektorske cijevi koje će služiti za prevođenje otpadnih voda sa jedne na drugu obalu Morače, odnosno od postojećeg ka budućem postrojenju“, istakao je gradonačelnik i dodao da slijede radovi na uređenju okolnog prostora, ali da je most čija vrijednost iznosi 1.900.000 eura od danas predat na upotrebu građanima.

Gradonačelnik je zahvalio kompaniji Bemax koja je radove završila par mjeseci prije ugovorenog roka,  zamjeniku gradonačelnika Časlavu Vešoviću, direktoru gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija,  Filipu Makridu kao i sjajnim inženjerima na gradilištu. Zamjenik gradonačelnika i šef implementacione jedinice za realizaciju projekta, Časlav Vešović izrazio je zadovoljstvo uspješnom realizacijom veoma značajnog segmenta projekta, naglašavajući da most nije jedina cjelina u okviru Sistema za prečišćavanje otpadnih voda. 

„Izuzetno smo zadovoljni načinom i dinamikom realizacije i ostalih cjelina ovog sistema, u  prvom redu  izgradnjom sekundarne mreže gdje u sklopu ovog projekta gradimo 20 km ove mreže, čime ćemo omogućiti da se 1.500 objekata porodičnog stanovanja veže na novi sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Do sada smo realizovali preko 50% te investicije, a  do kraja godine ćemo izgraditi kompletnu kanalizacionu mrežu vrijednu 3,3 miliona eura“, istakao je Vešović. 

On je saopštio da je i primarni kolektor gotovo završen i da nije bilo nekih izazova sa kojima je javnost  dobro upoznata i taj dio posla bi do sada bio završen, izražavajući uvjerenje da će pronaći način da se i ta investicija nastavi i uspješno realizuje. 

 „Kada je u pitanju izgradnja samog postrojenja radi se o vrlo složenom projektu. Pripremili smo tendersku dokumentaciju, a paralelno sa tim se potrudili da kod Zapadnobalkanskog investicionog okvira dobijemo  dodatna sredstva za unapređenje samog postrojenja i dalje širenje mreže primarnih i sekundarnih  kolektora, tako da ćemo samo raspisivanje tendera, zbog određenih opcionih varijanti, a zavisno od dodatnih izvora finansiranja  realizovati na način da istovremeno možemo donijeti odluku o najpovoljnijem izvođaču i biti informisani o finalnoj odluci Zapadnobalkanskog investicionog okvira o dodjeli novih sredstava. Ovo je jedan od najvažnijih projekata u istoriji Glavnog grada i uvjeren sam da potvrđujemo da smo mu svakodnevno posvećeni i da ga realizujemo na jedan kvalitetan način", zaključio je Vešović.

Inženjer kompanije Bemax Ivan Jelovac kazao je da je izgradnja pješačkog, biciklističkog i cijevnog mosta najbolji primjer još jedne uspješne saradnje Glavnog grada i kompanije Bemax.

„Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo dio ovakvog važnog projekta za Glavni grad. Nalazimo se na gradilištu cijevnog, pješačkog i biciklističkog mosta preko rijeke Morače dužine 125 metara, u kojem se nalaze dvije biciklističke staze, kolovozna staza, a opremljen je i savremenom rasvjetom."

Izjava gradonačelnika Ivana VukovićaVideo

Izjava zamjenika gradonačelnika Časlava Vešovića: Video

Izjava inženjera gradilišta Ivana Jelovca: Video

KadroviVideo

PG BIRO 

Primarna namjena mosta je transfer otpadnih voda sa postojećeg postrojenja na novo, buduće postrojenje u neposrednoj zoni KAP-a. Do sada su završeni svi radovi na samom mostu. Ostaje da se završi uređenje terena i montažni elementi cjevovoda koji se nalaze u šahtama pored mosta.