https://ovpg.me/storage/359/Cover-OVPG.png

Zatvaranje saobraćaja usljed radova na sekundarnoj kanalizacionoj mreži

Zbog radova na izgradnji sekundarne kanalizacione mreže obustavlja se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na sljedećim lokacijama:


-Na dijelu Žabljačke ulice (krak 1 i 2), na raskrsnici sa Orijenskom ulicom i dijelu Bjelasičke ulice na raskrsnici sa Ulicom Nikole Tesle; Obustava će trajati do 16. aprila.


-Na dijelu Beranske ulice i ulicama koje gravitiraju ka Beranskoj ulici: Vrela 1, Vrela 2, Vrela 3, Vrela 4, Vrela 5, Vrela 6, kao i na kraku Ulice Husinjskih rudara koji vodi u Ulicu Marka Biljurića. 

Obustava će trajati do 17. aprila.