https://ovpg.me/storage/355/Ulica-Brac%CC%81e-Ribar-min.jpg

Makrid: Postrojenje neće imati neželjene posljedice po životno okruženje i zdravlje građana

Podgorica, 4. mart 2021 – Radovi na Postrojenju za prečišćavanje otpadnih Voda Podgorice trenutno su aktivni na nekoliko lokacija. Lijepo vrijeme omogućilo je ubrzanu dinamiku rada na većem dijelu. Glavne aktivnosti na sekundarnoj kanalizacionoj mreži, pored iskopa i polaganja kolektora odnose se na saniranje i asfaltiranje ulica koje nisu mogle biti završene tokom januara zbog padavina. 

Planirano je da tokom marta svaka saobraćajnica koja je u proteklom periodu bila predmet rada bude i asfaltirana, što će olakšati funkcionisanje građanima, posebno na dijelu Murtovine, Zlatice, dijela Zagoriča i Vrela Ribničkih. 

Do ovog trenutka položili smo blizu 7 km kolektorske mreže. Do kraja godine finalizovaćemo radove na ovom segmentu i na taj način omogućiti da više od 1500 domaćinstava imaju pristup fekalnoj kanalizaciji i riješe svoje probleme sa septičkim jamama – kazao je izvršni direktor podgoričkog „Vodovoda i kanalizacija“, Filip Makrid. 

Glavni dio ulice Braće Ribar na Koniku završen je tokom februara, a trenutno se polažu cijevi u ulicama Marka Biljurića i Beranskoj na Vrelima Ribničkim.  U Zagoriču se polaže cjevovod u ulicama Božidara Vukovića i Petra Miljanića. U pripremi za asfaltiranje su Lovćenska i Ulica Dragana Đurovića. Takođe u Zagoriču, uskoro će biti započeto asfaltiranje u Ulici Vladike Petra I, kao i Vukosava Božovića i Veljka Jankovića na Murtovini. Polaganje cjevovoda odvija se i u Ulici Sava Orovića na Murtovini. 

Kada je riječ o polaganju primarnog cjevovoda, završeni su asfalterski radovi na dijelu do Jugozapadne obilaznice. Radovi u Ulici 8. marta trajaće do 15. marta, do kada će saobraćaj za sve vrste motornih vozila ostati zatvoren. Na toj lokaciji trenutno se spajaju tri kolektora u zajedničku tačku neposredno ispred mosta i to: glavnog kolektora koji transportuje vodu do novog postrojenja; kolektora sa mostovskog prelaza i onog koji prolazi kroz samu ulicu.  

Radovi u Ulici 8. marta trebalo je da budu gotovi krajem februara. Međutim,  ekipe na terenu naišle su na  instalacije koje nisu bile definisane projektom. Riječ je o kolektoru atmosferske kanalizacije bivše fabrike „Titex“ koji je presjekao trasu glavnog kolektora. To je otvorilo obimne radove kojim treba omogućiti zaobilaženje postojećih instalacija, a da se ne odstupi značajno od projektne dokumentacije za glavni kolektor, objasnio je Makrid.


Na mostu za prenos hidro-tehničkih instalacija na Morači predstoji faza izrade gornje betonske ploče. Radovi na njemu biće završeni i prije predviđenog roka.  Kada je riječ o samom postrojenju u vezi sa čijom lokacijom mještani Botuna trenutno protestuju, u toku je završna  priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova. 

Od 2008. godine imamo jasnu zakonsku proceduru koja je utvrdila prvo lokaciju samog postrojenja, a onda istu i potvrdila kroz niz dodatnih dokumenata, počev od detaljnog urbanističkog plana na tom području preko niza rađenih studija koje su determinisale ovu lokaciju kao onu sa najnižim operativnim troškovima, lokaciju u industrijskoj zoni i lokaciju koja je više od 1400 m udaljena od samog centra naselja, odnosno nekih 380-400 m od prvih naseljenih objekata, zaključio je Makrid. 

Izjave direktora „Vodovoda i kanalizacija“ Podgorica, Filipa Makrida:  

https://bit.ly/3e8BH0m 

https://bit.ly/3kADYmt 


Vodeći računa o zahtjevima građana, kompletno postrojenje biće odvojeno od naseljenog dijela pošumljenim pojasom. Primjenom najmodernije tehnologije biće spriječeno širenje neprijatnih mirisa, i bilo kakve neželjene posljedice ili efekti koji mogu da budu štetni na bilo koji način po zdravlje građana.