https://ovpg.me/storage/347/cover-8.3.-min-%281%29.jpg

Radovi u Ulici 8. marta nastavljaju se do 15. marta

Radovi u Ulici 8. marta trajaće do 15. marta 2021, do kada će saobraćaj za sve vrste motornih vozila ostati zatvoren. Na toj lokaciji trenutno se odvijaju kompleksni radovi spajanja tri kolektora u zajedničku tačku neposredno ispred mosta i to: 

glavnog kolektora br. 12 koji transportuje vodu do novog postrojenja; 

kolektora br. 11, odnosno mostovskog prelaza;

kolektora br. 13 koji prolazi kroz Ulicu 8. marta.  

To spajanje podrazumijeva obimne betonske radove na zajedničkoj građevini koja ujedno može da služi i kao interventni ispust u rijeku Moraču. 

Radovi u ovoj ulici trebalo je da budu gotovi krajem februara. Međutim,  ekipe na terenu naišle su na  instalacije koje nisu bile definisane projektom. Riječ je o kolektoru atmosferske kanalizacije iz bivše fabrike „Titex“ koji je presjekao trasu glavnog kolektora. To je otvorilo obimne radove kojim treba omogućiti zaobilaženje postojećih instalacija, a da se ne odstupi značajno od projektne dokumentacije za glavni kolektor. 

Imajući u vidu obimnost planiranih i novonastalih radova, a pogotovo značaj ove ulice za građane, molimo za strpljenje do 15. marta kada su planirani završni radovi koji će se dovijati na samoj raskrsnici ulice i Krivog mosta. Time će biti završena prva faza primarnih kolektora i finalizovani napori na prvom segmentu projekta.