https://ovpg.me/storage/342/cover.jpg

Kompletan Konik i Vrela Ribnička dobiće kanalizacionu mrežu do kraja godine

19. februar 2021 – Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović sa saradnicima, obišli su danas nekoliko lokacija u podgoričkom naselju Konik na kojima gradska uprava realizuje vrijedne projekte, među kojima je Projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice.  

Gradonačelnik je istakao da svi razvojni planovi u okviru mjesne zajednice Konik teku planiranom dinamikom.

„U Ulici Braće Ribar u dužini od 650 metara urađena je nova mreža fekalne kanalizacije kao dio projekta izgradnje novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda. Ideja je da se u sklopu tog projekta kompletan Konik i Vrela Ribnička pokriju mrežom kanalizacije do kraja ove godine“,  istakao je Vuković.

Zamjenik gradonačelnika, Časlav Vešović, izrazio je zadovoljstvo što su u mjesnoj zajednici Konik uspješno završene vrijedne investicije, kao i zbog važnih projekata čija je realizacija u toku.  

„Poznato vam je da smo u okviru jednog od najvažnijih i najvrednijih projekata u istoriji Podgorice, Sistema za sakupljanje, odvođenje i tretman otpadnih voda planirali da u jednom dijelu proširimo kanalizacionu mrežu u Glavnom gradu. Zahvaljujući novcu od 3.3 miliona eura, koliko smo opredijelili, postavićemo u prigradskim mjesnim centrima skoro 20 km kanalizacione mreže i omogućiti da se oko 1.500 objekata za individualno stanovanje priključi na novu mrežu“, istakao je Vešović dodajući da najveći dio tog segmenta upravo pripada MZ Konik, te da je nedavno počela rekonstrukcija ulica Marka Biljurića i Beranske, čime će se omogućiti da se oko 1300 domaćinstava veže za novu kanalizacionu mrežu. 

 „Jasna je namjera Glavnog grada da obezbijedi što veći broj priključaka na buduće postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, zato što su operativni troškovi budućeg postrojenja nezavisni od broja priključaka. Biće jednaki biti ukoliko imamo 120-150 ili više hiljada priključaka. Međutim, ukoliko obezbijedimo veći broj veza na novo postrojenje nećemo biti u nuždi da korigujemo tarife“, istakao je Vešović, naglašavajući da će ovaj ambiciozno postavljen cilj nastaviti da se realizuje. 

 „Nedavno smo pripremili aplikaciju za nova nepovratna sredstva. Do sada je Zapadno-balkanski investicioni okviri, odnosno EU donirala Glavnom gradu 11 miliona eura. Aplicirali smo za još 20 miliona kako bismo nastavili širenje kanalizacione mreže i u drugim prigradskim naseljima, kako bi na taj način omogućili još veći broj priključaka“, zaključio je Vešović. 

Predsjednik mjesne zajednice Konik Andrija Čađenović je u ime građana izrazio zahvalnost  upravi Glavnog grada jer će ambiciozan investicioni ciklus započet u prošloj godini biti nastavljen tokom  cijele 2021. godine.

Izjava gradonačelnika: https://youtu.be/NUl01DHY2qc

Izjava zamjenika gradonačelnika: https://youtu.be/W_LXGjUYjIE

Kadrovi: https://youtu.be/FA0dAu6wZf8


 

 

Izvor: PG BIRO

„Zahvaljujući novcu od 3.3 miliona eura, koliko smo opredijelili, postavićemo u prigradskim mjesnim centrima skoro 20 km kanalizacione mreže i omogućiti da se oko 1.500 objekata za individualno stanovanje priključi na novu mrežu“.