https://ovpg.me/storage/341/Cover-OVPG.png

Zatvaranje saobraćaja na dijelu Beranske ulice usljed radova na sekundarnoj mreži

Zatvara se saobraćaj za sve vrste motornih vozila na dijelu Beranske ulice i ulica koje gravitiraju ka Beranskoj: Vrela 1, Vrela 2, Vrela 3, Vrela 4, Vrela 5, Vrela 6 kao i krak na Ulicu Husinjskih rudara, u Ulici Marka Biljurića, radi izvođenja radova na sekundarnoj kanalizacionoj mreži.

Zatvaranje važi do 16. marta 2021. godine.