https://ovpg.me/storage/331/3.jpg

Šefica Delegacije EU u Crnoj Gori i gradonačelnik obišli radove na izgradnji postrojenja

Petak, 12 februar 2021 – Gradonačelnik Podgorice dr Ivan Vuković i šefica Delegacije EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa obišli su radove na izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici. Tom prilikom gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što radovi na najznačajnijem projektu za Glavni grad teku planiranom dinamikom. 

„Od ukupno skoro 50 miliona eura koliko iznosi vrijednost ovog, kako često kažemo projekta vijeka za Glavni grad, 10 miliona je grant koji smo dobili od EU. Radovi na realizaciji projekta za sada se odvijaju po planu, a u nekim segmentima čak ispred rokova koje smo zacrtali. Radi se konkretno o mostu. Iako je projektom planirano da radovi budu gotovi u avgustu, odnosno septembru, mi ćemo Podgoričanima ovaj most predati na upotrebu već u maju", naglasio je Vuković dodajući da je pješački most važan jer će se u njegovom trupu nalaziti cijevi koje će se otpadne vode sprovesti sa jedne na drugu stranu rijeke Morače, odnosno od postojećeg ka budućem postrojenju. 

„Osim ovog segmenta koji ide jako dobro, u punom kapacitetu radimo na izgradnji dvadesetak kilometara nove kanalizacione mreže od Zlatice, Murtovine, Maslina, Zagoriča, Konika, Vrela Ribničkih… Ideja nam je da iskoristimo realizaciju ovog projekta i da omogućimo ljudima priključenje na mrežu fekalne kanalizacije, odnosno da u najvećem mogućem broju ukinemo septičke jame kojih je nažalost i dalje veliki broj u glavnom gradu“, kazao je gradonačelnik naglašavajući da se kruna napora gradske uprave odnosi na raspisivanje tendera za izgradnju glavnog  postrojenja što je planirano za narednu sedmicu. 

„Želimo da dobijemo najboljeg izvođača, najsavremeniju tehnologiju, da izbjegnemo problem koje nažalost imamo u Crnoj Gori sa sličnim postrojenjima i želimo da dobijemo jedan objekat na ponos Podgorice i Crne Gore koji će zaštiti životnu sredinu u mnogo većoj mjeri. Rješavanjem pitanja postrojenja, štitimo Zetsku ravnicu, podzemne vode, štitimo vodoizvorište Bolje sestre, štitimo Skadarsko jezero”,  saopštio je Vuković i dodao da je u toku apliciranje za 20 miliona eura u okviru Zapadno-balkanskog investicionog okvira (WBIF), koje će značajno smanjiti finansijski teret države Crna Gora i Glavnog grada u konkretnom slučaju.  

Gradonačelnik je podsjetio da je o odabiru same lokacije postrojenja odlučivala struka, te da je razgovarao sa mještanima Botuna i obećao da će biti zaštićeni u najvećoj mogućoj mjeri. 

Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa izrazila je veliko zadovoljstvo što je danas bila u prilici da se uvjeri u dobar napredak radova na izgradnji primarnog kolektora u Podgorici i podsjetila da projekat podržavaju države članice EU, njemačka razvojna banka KfW i lokalne vlasti.

„Ovo je sjajan primjer međunarodne saradnje u korist crnogorskih građana. Projekat donosi investiciju vrijednu preko 50 miliona eura, od čega je 10 miliona eura donacija EU kroz Zapadno-balkanski investicioni okvir“, saopštila je Popa ističući da je voda najvažniji prirodni resurs i da nas to obavezuje na održivo planiranje, korišćenje i upravljanje ovim dragocjenim resursom.

„Ovaj važan projekat će doprinijeti postizanju pomenutog cilja tako što će se pozabaviti pitanjem sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u glavnom gradu, najvećoj crnogorskoj aglomeraciji. To je važan korak naprijed kada je u pitanju usklađivanje Crne Gore sa ekološkim standardima EU “, istakla je Popa dodajući da projekat ima i važnu regionalnu dimenziju, jer će pozitivno uticati i na osjetljivi ekosistem rijeke Morače i Skadarskog jezera.

„Potrebno je da Crna Gora u potpunosti prihvati inovativne zelene tehnologije. U tu svrhu, a u okviru Evropskog investicionog plana za period 2021-2027, EU će ulagati u dekarbonizaciju, jačanje otpornosti na klimatske promjene, uklanjanje zagađenosti vazduha, vode i tla, zelenu infrastrukturu, cirkularnu ekonomiju, održivu poljoprivredu i proizvodnju hrane, zaštitu biodiverziteta, te rješenja na prirodnoj bazi. Voda je jedan od najvažnijih resursa Crne Gore. Pobrinimo se da se, zbog generacija koje dolaze, upotreba ovog velikog prirodnog blaga postavi na održivije temelje“, zaključila je Popa i poželjela veliki uspjeh u daljoj realizaciji projekta.