https://ovpg.me/storage/311/Most.jpg

Radovi pauzirani usljed padavina, gradilišta obezbijeđena i ulice prohodne

Srijeda, 30. decembar 2020 –  Realizacija Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda odvijala se tokom 2020. godine uglavnom u skladu sa predviđenom dinamikom. Tokom prethodnih 12 mjeseci započeti su radovi na tri od četiri komponente – primarni cjevovod (kolektor), pješački cjevovodni most na Morači i sekundarna kanalizaciona mreža. Na dalji tok aktivnosti na terenu utiču vremenske prilike odnosno padavine, ali će sve ulice i gradilišta na kojima su radovi aktivni biti prohodne i bezbjedne za mještane.

Radovi na izgradnji primarnog cjevovoda, odnosno kolektora, kao jedne od četiri komponente trenutno se realizuju u dijelu Dahna/Dajbabe. Do sada je položeno  3.8 km cjevovoda od Ulice 8. marta do Jugozapadne obilaznice. Preostalo je da se na ovom potezu položi još 950 m vodovoda i 250 m sekundarne kanalizacije. Asfaltirano je 2.1 km, od ukupno 5.5 km trase cjevovoda koji će povezati postojeće i novo postrojenje.  U pitanju je prvi (noseći) sloj asfalta. Kada se svi radovi završe ugradiće se i završni sloj. A predjelu gradilišta Dahna/Dajbabe, trenutno su završeni asfalterski radovi. Tokom praznika ovo gradilište će biti konzervirano (do 11. januara), odnosno svi rovovi zatrpani, tako da će put biti prohodan.

Kada je riječ o pješačkom cjevovodnom mostu na Morači za prenos hidrotehničke instalacije sa desne na lijevu obalu rijeke, do sada su završeni čelični radovi za tri segmenta konstrukcije koju će most imati, potom montiranje konstrukcije, limova i izrada spregnute konstrukcije ploče mosta, ograde mosta, montaža hidrotehničkih i elektro-instalacija na mostu.  Predstojeća faza (peskaranje i farbanje trećeg segmenta čelične konstrukcije) trenutno se ne može realizovati usljed padavina, pa je i ovo gradilište konzervirano (do 11. januara), a prilaz mostu od strane Hemomonta ograđen i bezbjedan.

Vremenske prilike usporiće i radove na sekundarnoj kanalizacionoj mreži. Na južnom području (LOT 1), Ulica braće Ribar neće biti asfaltirana do kraja decembra jer padavine nisu dozvolile pripremu za nastavak radova. U toj ulici do sada je završeno polaganje primarnog cjevovoda i izrada ključnih priključaka. Postavljene su i gornje ploče na šahtovima. Ulica će biti pripremljena tako da se može koristiti tokom praznika. Ulica na Vrelima Ribničkim takođe će biti ograđena i propisno obilježena. Radove na ovom segmentu izvodi kompanija Tehnoput-MNE, koja je sada punopravni izvođač, nakon raskida ugovora sa firmom „Toškovići“. Na sekundarnoj mreži za područje sjevera (LOT 2) neće se asfaltirati do kraja godine u naselju Murtovina. Na djelovima gradilišta na kojima prolaze kanalizacione cijevi, rovovi će biti zatrpani, a trase poravnate kako bi se ulice mogle nesmetano koristiti tokom praznika. 

Ekipe zadužene za izvođenje radova na svim komponentama biće za vrijeme praznika pripravne u slučaju hitnih intervencija.