https://ovpg.me/storage/309/Cover-11.12.jpg

Aktivni radovi na sekundarnoj mreži u naseljima Murtovina, Zagorič i Zlatica

Petak, 11. decembar 2020 – Izgradnja sekundarne mreže je komponenta Projekta sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Podgorici koja predstavlja novu kapilarnu kanalizacionu mrežu, što će omogućiti da se oko 1500 kolektivnih i individualnih objekata za stanovanje i poslovanje povežu na budući sistem za prečišćavanje otpadnih, odnosno na novu kanalizaciju. U skladu sa dinamičkim planom radovi se odvijaju na južnom i sjevernom području. Radovi na sjevernom području (Lot 2) trenutno su aktivni u naseljima Murtovina, Zlatica i Zagorič.

Murtovina

Polaganje primarnog cjevovoda, izrada kućnih priključaka i gornjih ploča šahtova završeno je u ulicama u ulicama Vukosava Božovića, Pionirskih odreda, Goranskoj, Antona Čehova, Veljka Jankovića, Pohorskoj (krak III i IV) i Lovćenskoj na Murtovini. U ulicama Pionirskih odreda i Pohorskoj završeno je i asfaltiranje. Trenutno se izvode radovi na uklanjanju preostalog asfalta u ulicama Goranska i Veljka Jankovića. U predstojećem periodu biće započeto polaganje primarnog cjevovoda na kraku V Pohorske ulice i drugom dijelu Ulice Antona Čehova, dok će u ulicama Goranska i Veljka Jankovića biti završeni asfalterski radovi čija dinamika zavisi i od vremenskih uslova, odnosno padavina.

Zlatica

Završeno je polaganje cjevovoda, izrada kućnih priključaka i gornjih ploča šahtova u Dukljanskoj i Ulici mira. U narednom periodu obje ulice će se i asfaltirati.

Zagorič

Radovi u Zagoriču podijeljeni su na nekoliko djelova zbog obima i broja ulica. DUP (detaljni urbanistički plan) Zagorič 2 obuhvata radove u ulicama Ludviga Kube, Rovačka i Iva Andrića. U njima je osim polaganja cjevovoda završeno i asfaltiranje, te su ove ulice završene. Uskoro će se otvoriti radovi u Ulici Vita Nikolića. 

U okviru DUP Zagorič 3 i 4, polaganje kolektora, izrada kućnih priključaka i gornjih ploča šahtova završeno je u ulicama Vladike Petra I, Dragana Đurovića i Ljevorečkoj. Ulica Vladike Petra I uskoro će biti i asfaltirana. Trenutno se izvode radovi na polaganju kolektora u ulici Jaroslava Čermaka (DUP Zagorič 1), nakon čega će se raditi kućni priključci i gornje ploče šahtova.

Do ovog trenutka od 8,6 kilometara koliko iznosi ukupna dužina sekundarne kanalizacione mreže na sjevernom području završeno je 3,9 km. Ove radove realizuje ZU AG Infoplan/Eurozox.