https://ovpg.me/storage/302/Dionica-od-Vojisavljeviceve-ka-jugozapadnoj_1-%281%29.png

Završena skoro polovina primarnog cjevovoda koji će povezati staro i novo postrojenje

Podgorica, 29. septembar 2020 – U Podgorici se, u okviru projekta izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, pored radova na sekundarnoj kanalizacionoj mreži i pješačkom cjevovodnom mostu, intenzivno odvijaju i radovi na primarnom cjevovodu odnosno kolektoru. Njegova funkcija biće da poveže aktuelno sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda čime će se postojeći kanalizacioni sistem preusmjeriti i povezati na prenosni kolektor što će riješiti problem preopterećenja postojećeg i neprijatnih mirisa do kojih dolazi usljed toga.

S obzirom na njegovu funkciju primarni kolektor odnosno mreža protezaće se od Ulice 8. marta na Zabjelu, preko naselja Dahna i Dajbabe, do Jugozapadne obilaznice i na posljetku do lokacije u blizini Kombinata aluminijuma. Do sada je završen potez od Ulice 8. marta do Ulice Vojislavljevića u dužini od 700 m. Trenutno radove izvode dvije ekipe na potezu od Ulice Vojislavljevića ka Jugozapadnoj obilaznici koje su položile 1300 metara kolektora iz tog smjera, i još 200 m u smjeru od Jugozapadne obilaznice ka gradu. Treća ekipa radi paralelno na polaganju vodovoda i sekundarne kanalizacije na istim dionicama. To znači da je do sada položeno 2200 m kolektora od 5.5 km koliko će iznositi njegova ukupna dužina. Svi radovi, uključujući i polaganje vodovodnog sistema na ovim dionicama završenih 34% ovog dijela projekta.

Radovi na potezu od Vojislavljevićeve do obilaznice realizovaće se do kraja marta 2021. godine. Nakon toga preostaće da se odradi dionica od obilaznice do budućeg postrojenja i dio kolektora u Ulici 8. marta od Krivog do novog mosta.  

Izvođač ovog dijela radova je kompanija „Bemax“. Ugovor sa njima potpisan je 6. februara, a sami radovi počeli su 18. maja tekuće godine. Rok za realizaciju je 12 mjeseci, što će sudeći po dosadašnjoj dinamici izvođač uspjeti da ispoštuje.

Vrijednost radova na primarnom cjevovodu iznosi 6,6 miliona eura. Do sada je potrošeno 2.728.513,05 eura što je takođe u skladu sa planom realizacije projekta. Nadzor radi konzorcijum firmi Fichtner/IWA consalt doo. tj komisija za vršenje stručnog nadzora po rješenju Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Izgradnja primarnog kolektora odnosno povezivanjem dva postrojenja ovim cjevovodnim sistemom obezbijediće uslove za rješavanje nekoliko aspekata: lokaciju postojećeg postrojenja koja nije pogodna iz ekoloških razloga odnosno zbog blizine urbanog područja, što neće biti slučaj sa novim koje će biti u industrijskoj zoni. Postojeća lokacija nije pogodna ni iz tehničkih razloga. Da bi se otpadne vode sa cijelog urbanog područja odvodile na ovu lokaciju, bilo bi potrebno da se dio otpadnih voda prebaci pumpanjem. Nova lokacija omogućava odvod otpadnih voda sa gotovo cijelog urbanog područja pod uticajem gravitacijom, gotovo bez pumpe. Ovo smanjuje operativne troškove (električna energija i održavanje pumpnih stanica) i rizike od kvarova i smetnji.

Do sada je završen potez od Ulice 8. marta do Ulice Vojislavljevića u dužini od 700 m. Trenutno radove izvode dvije ekipe na potezu od Ulice Vojislavljevića ka Jugozapadnoj obilaznici koje su položile 1300 metara kolektora iz tog smjera, i još 200 m u smjeru od Jugozapadne obilaznice ka gradu. Treća ekipa radi paralelno na polaganju vodovoda i sekundarne kanalizacije na istim dionicama.