https://ovpg.me/storage/298/Most-preko-Morace_1.jpg

Novi pješački cjevovodni most uskoro će povezati dvije obale Morače

Podgorica, 24. septembar 2020 – Radovi na pješačkom mostu na Morači koji će povezati staro postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sa novim, u okviru izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici odvijaju se po predviđenoj dinamici.

Od 15. jula kada je zvanično počela gradnja mosta do danas završeno je 12% radova, čiji je ukupan rok za realizaciju 14. mjeseci, što znači da bi ovaj segment projekta trebalo da bude završen do septembra 2021. godine. 

Trenutno se izvode čelični radovi tj. vari se prvi, od ukupno tri segmenta čelične konstrukcije koju će most imati. Postavljena je pomoćna skela preko koje će se ta konstrukcija i montirati. Ova faza radova trajaće do sredine oktobra. Nakon toga slijedi montaža limova i izrada spregnute konstrukcije ploče mosta, izrada ograde mosta, montaža hidrotehničkih i elektro instalacija na mostu.  Sve ovo trebalo bi da bude gotovo do kraja tekuće godine, nakon čega preostaje da se odradi infrastruktura ispred i iza mosta, da se obave svi neophodni testovi, završi papirologija i izvrši sama predaja radova.

Most će biti dugačak 125 metara, sa najvećim rasponom od 75 metara i širok 6.4 metra. Jedan kraj izlaziće na Ulicu 8. Marta kod „Hemomonta“, a drugi na Ulicu Vukašina Markovića. Osim za prenos hidrotehničkih instalacija sa desne na lijevu obalu rijeke most će služiti i kao pješačka zona, imaće dvije biciklističke staze, a biće prilagođen i osobama sa invaliditetom.

Vrijednosti ovog dijela projekta izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici iznosi 1.9 miliona eura. Do ovoga trenutka utrošeno je 836.637,18 eura. Radove izvodi kompanija „Bemax“ sa kojom je ugovor potpisan 11. juna ove godine. Za kompletan nadzor, počevši od kvaliteta i dinamike rada, zadužen je konzorcijum firmi Fichtner/IWA consalt d.o.o. tj. komisija za vršenje stručnog nadzora po rješenju Ministarstva razvoja i održivog turizma (br. UPI 13-77/5 od 17. 3.2020). Za sada su svi radovi realizovani bez smetnji i kašnjenja i u skladu sa standardima uz maksimalan kvalitet.

Od 15. jula kada je zvanično počela gradnja mosta do danas završeno je 12% radova, čiji je ukupan rok za realizaciju 14. mjeseci, što znači da bi ovaj segment projekta trebalo da bude završen do septembra 2021. godine.