https://ovpg.me/storage/296/photooo.jpg

Izjava „Fichtner Water and Transport GmbH“ o tužbi protiv kompanije „Toškovići“ d.o.o.

Podgorica, 19. septembar 2020 – Stručni konsultant preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. na projektu Sakupljanja i prečišćavanja otpadnih voda Podgorica, njemačka kompanija „Fichtner Water and Transport GmbH“ oglasila se danas povodom informacija o raskidu ugovora sa konzorcijumom „Tošković – Tehnoput-MNE“, koji izvodi dio radova na sekundarnoj mreži u okviru projekta izgradnje Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom. Podsjećamo, do zahtjeva za raskid ugovora  je došlo nakon što su institucije i kreditori obaviješteni o pravosnažnim osudama Ivice Toškovića, vlasnika „Toškovići“ d.o.o., jedne od dvije građevinske kompanije konzorcijuma zaduženog za radove na dijelu sekundarne mreže. Obavještenje o tome, predstavnici NVO MANS su uputili 28. jula, nakon čega je pokrenut postupak za raskid ugovora, koji još uvijek traje, budući da je riječ o ne jednostavnoj proceduri. Cilj nosilaca projekata je da se problem prevaziđe tako da ima minimalne posljedice po realizaciju projekta, i u tome imaju punu podršku inostranih partnera. U skladu sa tim, saopštenje konsultantske kuće prenosimo u cjelosti.

Mi, Fichtner Water and Transport GmbH, kao konsultantska firma koja pruža pomenute usluge preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica za projekat proširenja kanalizacione mreže i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Glavnog grada Podgorice, ovim potvrđujemo da je tenderska procedura za dodjelu Ugovora za radove na proširenju sekundarne kanalizacione mreže u Podgorici – Lot 1, konzorcijumu „Toškovići doo – Tehnoput-MNE“ u potpunosti sprovedena u skladu sa uslovima zasnovanim na standardim  tenderske dokumentacije i Smjernicama za javne nabavke Njemačke razvojne banke, KfW-a.

U okviru procesa ocjenjivanja, kvalifikacija ponuđača  je potvrđena u odnosu na ispunjenost sljedećih kriterijuma:

• Državljanstva;         
• Sukoba interesa;      
• Podobnosti u odnosu na KfW banku;          
• Subjekte u državnom vlasništvu.

Ostali kriterijumi za potvrdu  kvalifikacija ponuđača se odnose na Prethodno neizvršavanje ugovora, finansijsku situaciju ponuđača, građevinsko iskustvo, kao i ekološko i socijalno, zdravstveno i bezbjednosno iskustvo i kapacitete ponuđača. Pored toga, od ponuđača se traži da uz ponudu dostave i potpisanu Izjavu  društva, kojom ,između ostalog, potvrđuju da nisu pravosnažno osuđivani za umiješanost u rad kriminalne organizacije i da su ispunili sve  obaveze u pogledu plaćanja poreza. Ovo je neophodan preduslov za ispunjavanje kriterijuma za dodjelu Ugovora o izvođenju radova.

U tenderskom postupku nisu previđena dodatna potvrđivanja   ili dostavljanje dodatne dokumentacije od strane ponuđača, koja dokazuje da je pravni i fiskalni status ponuđača u skladu sa gore navedenim kriterijumima za podobnost.   

Ponuđač „Toškovići“ d.o.o. koji se prijavio u konzorcijumu, je ispunio sve uslove kvalifikacije za  i dodjelu Ugovora u skladu sa uslovima tendera, smjernicama i pravilima KfW banke. Shodno tome, zajedno sa Komisijom za procjenu ponuda, pripremili smo i dostavili KfW-u na odobrenje Izveštaj o procjeni kvalifikacije i Izveštaj o procjeni ponuda, predlažući da se navedeni Ugovor o radovima dodijeli „ZU Toškovići d.o.o. – Tehnoput-MNE“. d.o.o.         
Njemačka razvojna banka „KfW“  je dala a saglasnost na za oba izvještaja.

O osuđenju gospodina Ivice Toškovića, osnivača i predstavnika kompanije „Toškovići“ d.o.o. Podgorica, smo obaviješteni 28. jula 2020. godine, kada nam je podgorički „Vodovod“ proslijedio e-mail koji su dobili od NVO MANS (Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – o. Čim smo dobili potvrdu osude gdina Toškovića, angažovali smo se i u saradnji sa ViK-om Podgorica, a u koordinaciji sa Njemačkom razvojnom bankom preduzeli neophodne korake za raskid ugovornog odnosa između ViK-a i kompanije „Toškovići d.o.o.“. Postupak za raskid ugovora je u toku  i kompanija „Toškovići“ d.o.o. neće primiti nikakvu uplatu u okviru projekta.

U tenderskom postupku nisu previđena dodatna potvrđivanja ili dostavljanje dodatne dokumentacije od strane ponuđača, koja dokazuje da je pravni i fiskalni status ponuđača u skladu sa gore navedenim kriterijumima za podobnost.