https://ovpg.me/storage/202/Webp.net-resizeimage-%285%29.jpg

Podgorica dobija novi most na Morači

Podgorica, 11. jun 2020 - Glavni grad i kompanija „Bemax“ potpisali su danas Ugovor o izgradnji pješačkog mosta za prenos hidrotehničkih instalacija u okviru izgradnje Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici vrijedan 1.9 miliona eura.

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović je izrazio veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja ugovora o gradnji pješačkog mosta na Morači koji predstavlja posebnu komponentu u okviru sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

„Za veoma kratko vijeme,  nešto duže od četiri mjeseca, potpisali smo četiri ugovora, a sve sa ciljem gradnje pojedinih djelova jednog od najvrjednijih i najvažnijih projekata u istoriji Podgorice. Podsjetiću da smo tokom februara potpisali ugovor o gradnji primarnog kolektora  vrijednog 6,6 miliona eura, tokom marta smo potpisali dva ugovora za gradnju sekundarne mreže čija vrijednost iznosi 3,3 miliona eura. Danas smo potpisali ugovor o gradnji novog pješačkog mosta sa pripadajućom kanalizacionom infrastrukturom čija vrijednost iznosi 1,9 miliona eura“, istakao je Vešović.

On je podsjetio da je 18.  maja počela izgradnja primarnog kolektora nakon čega je počela gradnja sekundarne mreže.

„Iako na ovaj način stvaramo sve potrebne preduslove da počnemo sa realizacijom tri od ukupno četiri cjeline u okviru sistema za prečišćavanje otpadnih voda, pred nama je još mnogo posla, tako da nećemo gubiti vrijeme, već ćemo u narednim danima raspisati predkvalifikacioni javni poziv za dizajniranje i gradnju samog postrojenja, sa ambicijom da do kraja godine bude poznat izvođač radova na ovom najzahtjevnjem dijelu sistema za prečišćavanje otpadnih voda“, saopštio je Vešović, dodajući da kapitalni razvoj Podgorice, uprkos svim okolnostima, uspješno održava kontinuitet.

„Vjerujemo  da realizacijom kapitalnih investicija na najbolji način podstičemo privrednu aktivnost i da na taj način dajemo i najbolji doprinos kada je u pitanju saniranje negativnih ekonomskih posledica koje je izazvao koronavirus. Današnje potpisivanje ugovora , na najbolji način potvrđuje da pandemija nije i neće zaustaviti dalji kapitalni razvoj Podgorice“, zaključio je Vešović.

Direktor gradskog preduzeća Vodovod i kanalizacija Filip Makrid istakao je da se radi o jednoj od najmanjih, ali u tehničkom smislu vrlo zahtjevnih komponenti Projekta prečišćavanja i sakupljanja otpadnih voda Glavnog grada. „Investicija je vrijedna 1,9 miliona eura, odnosno ovaj pješački  most koji služi za prenos hidrotehničkih instalacija sa desne na lijevu stranu Morače i njegova funkcija je da dva kolektora prevede u fekalne vode, u glavni kolektor čiju izgradnju realizuje istoimena kompanija Bemax. Pored toga, imaćemo i cjevodod koji je planiran za buduće potrebe razvoja Glavnog grada kada je vodosnabdijevanje u pitanju. Što se same građevine mosta tiče, ona je plold znanja domaćih firmi, koncipiran kao mostovska konstrukcija dužine oko 125 metara sa najvećim rasponom oko 75 metara sa druge strane. Bez obzira što predstavlja funkcionalnu cjelinu i jedan više industrijski objekat, trudili smo se da  mu damo posebnu notu i da bude praktičan i uklopi se u budući koncept razvoja grada”, saopštio je Makrid. Most će biti širok 6,4 metra sa dvije biciklističe staze, stazom za pješake, prilagođšen OSI, tako da će svi građani Podgorice moći ravnopravno da ga kostite.


„Zadovoljstvo nam je da se možemo još jednom pokazati pred Glavnim gradom kao ozbiljni izvođači i da ćemo moći da odgovorimo  jednom veoma zahtjevnom poslu, a to je izgradnja pješačkog mosta sa prevođenjem voda kolektora preko rijeke Morače. Mostovi  sami po sebi su kruna graditeljstva i najzahtjevniji objekti pri izgradnji. Posao ćemo odraditi kvalitetno, rok je 14 mjeseci, a mi ćemo se potruditi da i ovaj posao odradimo prije navednog roka, jer to je ono što krasi kompaniju Bemax“, zaključio je direktor  kompanije „Bemax“ Veselin Kovačević.


Izjava zamjenika gradonačelnika Časlava Vešovića: https://bit.ly/37J1mb4 

Izjava direktora DOO ‚‚Vodovod i kanalizacija“ Filipa Makrida: https://bit.ly/2UYJgg2 

Izjava izvršnog direktora kompanije ‚‚Bemax‚‚ Veselina Kovačevića: https://bit.ly/3d9mTup 


“Bez obzira što predstavlja funkcionalnu cjelinu i jedan više industrijski objekat, trudili smo se da mostu damo posebnu notu i da bude praktičan i uklopi se u budući koncept razvoja grada”, saopštio je Makrid. Most će biti širok 6,4 metra sa dvije biciklističe staze, stazom za pješake, prilagođšen OSI, tako da će svi građani Podgorice moći ravnopravno da ga kostite.”