https://ovpg.me/storage/138/003-2-1030x655.jpg

Najavljen početak radova na izgradnji sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici

Podgorica, 4. novembar 2019 - Predstavnici Glavnog grada i preduzeća Vodovod i kanalizacija predstavili su danas dosadašnje  i najavili buduće aktivnosti u vezi sa realizacijom uzgradnje projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom.

Zamjenik gradonačelnika Časlav Vešović podsjetio je da projekat ima više faza a odnose se na  izgradnju glavnog kolektora, izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i proširenje sekundarne kanalizacione mreže. Kako je naveo pri kraju je izrada tehničke dokumentacije i da se uskoro očekuje realizacija projekta.

„Ovaj projekat se sastoji iz nekoliko cjelina. Najvažniji je sam prečišćivač otpadnih voda koji će se graditi iza Kombinata aluminijuma. Postrojenje se sastoji od tri komponente: prva komponenta je sama filtracija otpadnih voda, zatim dalji tretman kanalizacionog mulja koji će ostati nakon filtriranja i na kraju njegova inseneracija“, objasnio je Vešović.

Posebna cjelina u ovom projektu je, kako je naglasio Vešović,  izgradnja primarnog kolektora dužine pet kilometara u sklopu kojeg će se graditi novi pješaki most na Morači.

„On će omogućiti da se sa desne na lijevu obalu prebaci primarni kolektor. Primarna mreža će pomoći da se aktuelno postrojenje poveže sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradnja sekundarne mreže će podrazumijevati 18 km nove mreže i 1500 novih priključaka. Sekundarna mreža će se dominantno graditi u sjevernim prigradskim naseljima Zlatica, Murtovina i Zagorič,  te Koniku dužine 18 kilometara“, kazao je Vešović.

Finalni tender za  izgradnju sekundarne mreže, dodao je, završava se 15. novembra.

„Ovu priliku želim da iskoristim i pošaljem poruku crnogorskim kompanijama da ih zainteresujemo da učestvuju na tom javnom pozivu jer to nijesu prekomplikovani radovi i bila bi šteta ukoliko sav taj novac ne bi zadržali za našu ekonomiju“.

Posebno je istakao da se 5.  decembra otvaraju ponude za finalni tender za izgradnju primarnog kolektora. Podsjetio je da su se javile četiri kompanije u predkvalifikacionom pozivu od kojih su se dvije kvalifikovale.

„Dakle na finalnom tenderu možemo da dobijemo samo dvije ponude i vjerujem da u kratkom vremenu donesemo odluku o tome koja će kompanija izvoditi radove i omogućimo početak radova oko Nove godine“, kazao je Vešović koji je i  šef implementacione jedinice za sprovođenje projekta.

Najavio je i skoru proceduru za zaključivanje ugovora za izgradnju mosta sa pripadajućom primarnom mrežom kolektora.

„Za ove tri cjeline logično je da se radovi paralelno izvode dok ćemo za sami sistem za prečišćavanje otpadnih voda morati da sačekamo završetak glavnog izvođačkog projekta i dobijanje građevinske dozvole polazeći od toga da je to složeni inženjerski objekat“, kazao je predstavnicima medija Vešović.

Zamjenik Vešović istakao je i  kako je uprava Glavnog grada bila u stalnoj komunikaciju sa lokalnim stanovništvom, prije svega mještanima Botuna. Tom sinergijom došlo se do dobrih rješenja prije svega kada je dodatna zaštita životne sredine.

„Dali smo zadatak našim konsultantima i našim partnerima da obezbijede dodatno filtriranje u okviru samog sistema za prečišćavanje otpadnih voda na način što ćemo dobiti kvalitet vode koji praktično neće imati negativan uticaj na rijeku Moraču“, zaključio je Vešović.

Direktor doo „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica Filip Makrid je ponovio da se cjelokupan projekat realizuje u nekoliko faza i da će se kvalifikacioni tender za sekundarnu mrežu završava 15. novembra, a već 5. decembra i kvalifikacioni tender za Glavni kolektor i pješački most na Morači, čime se formalno stiče mogućnost sklapanja ugovora sa izvođačima radova i početak fizičke realizacije posla dodajući da će sjutra biti raspisan kvalifikacioni tender za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

„Sigurni smo da ćemo do nove godine zaključiti ugovore za sekundarnu mrežu i za pješački most na Morači, kao da će se završiti kvalifikacije za glavni kolektor, a već u prvom kvartalu naredne godine očekujemo i odabir izvođača za postrojenje, odnosno najveći i najsloženiji segment sistema i cjelokupnog projekta“, naglasio je Makrid.

Govoreći o rokovima izgradnje projekta Makrid je istakao da od momenta potpisivanja ugovora sa izvođačima za svaku fazu teče posebno vrijeme izvođenja radova, pa je za izgradnju  mosta na Morači i Glavnog kolektora definisano 12 mjeseci, za izgradnju sekundarne mreže rok od 12 do 18 mjeseci od uvođenja izvođača radova u posao, dok je rok za izgradnju samog postrojenja sistema za prečišćavanje otpadnih voda u skladu sa evropskim procedurama i najboljim praksama za gradnju tako složenih objekta definisan rok od 36 mjeseci.

Kada je u pitanju zaštita životne sredine diretor podgičkog Vodovoda i kanalizacije je istakao da  je novi sistem prečišćavanja otpadnih voda potpuno tehnološki zaokružen i zatvoren, energetski efikasan i sa minimalnim nus produktima koji će se izvoziti na deponije u Evropi koje tretiraju takvu vrstu otpada.

Podsjetimo, izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa pripadajućom kolektorskom mrežom najznačaniji je kapitalni projekat u Glavnom gradu. Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 50 miliona eura.

Primarna mreža će pomoći da se aktuelno postrojenje poveže sa budućim postrojenjem za prečišćavanje otpadnih voda. Izgradnja sekundarne mreže će podrazumijevati 18 km nove mreže i 1500 novih priključaka.