https://ovpg.me/storage/371/2.-Zas%CC%8Cto-su-vodeni-resurs-jedan-od-najvec%CC%81ih-izazova-21.-vijeka-min.jpg

Zašto je očuvanje vodnih resursa jedan od najvećih izazova 21. vijeka?

Svijet se danas uveliko suočava s krizom kvaliteta vode. Iako svjesni činjenice da je u pitanju resurs od vitalnog značaja za život na Zemlji, trenutno je ne koristimo, kao ni mnoge druge resurse, na održiv način. Očigledan primjer je činjenica da gotovo milijardu ljudi u svijetu danas nema pristup kvalitetnoj vodi za piće. 

Kontinuirani rast broja stanovnika, ubrzana urbanizacija, industrijalizacija, širenje i intenziviranje poljoprivrede, ustaljena praksa proizvodnje hrane, povećani životni standard i generalno loše prakse korišćenja vode uz neadekvatne strategije upravljanja otpadnim vodama vrše pritisak na vodene resurse i utiču na neuređeno ispuštanje kontaminirane vode u životnu sredinu. To predstavlja globalnu prijetnju ljudskom zdravlju i blagostanju. Svi ovi faktori mogu se sublimirati na tri glavna razloga zbog kojih se suočavamo sa problemom očuvanja vodnih resursa: 

 1. Porast broja stanovnika. Do 2050. godine predviđa se da će se globalno stanovništvo povećati sa oko 7.2 na oko 9.6 milijardi ljudi, od kojih će dvije trećine vjerojatno živjeti u gradovima. 
 2. Urbanizacija i privredni razvoj znače i veliki porast potreba za vodom. 
 3. Klimatske promjene. Promjena klime mijenja i režim voda; globalna promjena atmosfere djeluje na cijeli vodni ciklus. Globalno zagrijavanje ubrzava isparavanje i padavine i uslovljava njenu preraspodjelu. 

STATISTIKA KOJA ZABRINJAVA

 1. Trenutno do 3 milijarde ljudi širom svijeta (približno 45% stanovništva ) nema pristup čistoj vodi koja je sigurna za piće;
 2. Prema Ujedinjenim nacijama, 1 milijarda ljudi na Zemlji nema stalan pristup zdravstveno ispravnoj vodi za piće, a 2.4 milijarde trenutno nema pristup vodi za održavanje higijene niti kanalizaciju;  
 3. Svake godine u svijetu umre oko 8 miliona ljudi, od čega su 2 miliona djece, od bolesti prouzrokovanih pijenjem prljave vode;
 4. Rizik koji se odnosi na vodu košta više od 500 milijardi USD svake godine;
 5. Predviđa se da će do 2025. gotovo polovina svijeta živjeti u uslovima velikog vodenog stresa;
 6. Oko 2.5 milijarde ljudi (36%) širom svijeta zavisi isključivo o izvorima podzemne vode (korišćenje podzemnih voda udvostručilo se u posljednjim decenijama);
 7. Globalno povlačenje slatke vode raste po stopi od oko 1% godišnje od 1980-ih i to gotovo u potpunosti u zemljama u razvoju;
 8. Očekuje se da će se globalna potražnja za vodom povećati za 40% do 2030. i 55% do 2050. godine.

Jasno je da voda neophodna je za opstanak i produktivnost cijelog života - ljudi i svih ekosistema. Zalihe slatke vode nijesu neiscrpne. Sve gorenavedeno ukazuje da je voda u središtu nekih od najvećih današnjih izazova. Zato je treba čuvati unutar granice održivosti i pravične raspodjele u tim granicama. 

Dalje, ugrožavanje vodnih resursa i vodene životne sredine voda može postati ograničavajući faktor razvoja, prijetnja ljudskom zdravlju i održivosti prirodnih ekosistema.