https://ovpg.me/storage/465/wwd2023_webbanners-01-%281%29.jpg

Univerzalni poziv na akciju: Očuvanje vodenih resursa za bolju budućnost

Mart mjesec je obilježen globalnim naporima za očuvanjem prirode i buđenjem svijesti o značaju vode, a Svjetski dan voda 22. marta bio je prilika da se istakne ključna uloga vode kao resursa koji je u opasnosti. Nedostatak vode ima značajan uticaj na poljoprivredu, ekonomski razvoj i cijene hrane, što košta globalnu ekonomiju oko 500 milijardi dolara godišnje.

U tom kontekstu, UN-ova kampanja "Voda za mir" za Svjetski dan voda 2024. godine, ističe važnost vode kao sredstva za mir kada zajednice i zemlje sarađuju oko ovog dragocjenog zajedničkog resursa. Akcenat je stavljen na zajednički rad na balansiranju potreba svih kako bi se osiguralo da niko ne bude zapostavljen, čime voda postaje katalizator mirnijeg svijeta.

Iako se Crna Gora može pohvaliti činjenicom da 98% građana ima pristup čistoj vodi, svijest o važnosti očuvanja ovog resursa još uvijek nije na željenom nivou, što može dovesti do problema u budućnosti.

U skladu s tim, postoji potreba za inicijativama koje će osigurati očuvanje vodnih resursa. 

Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici predstavlja korak u pravom smjeru. Ovaj sistem postrojenja sastoji se od 3 segmenta koji donose efikasno rješenje za očuvanje vode i životne sredine

 1. Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 2. Postrojenje za tretman kanalizacionog mulja.

 3. Postrojenje za spaljivanje kanalizacionog mulja 

Projekti poput ovog su od krucijalnog značaja za rješavanje i prevenciju problema izazvanih neadekvatnim tretmanom otpadnih voda. Kroz ulaganje velikih napora i sredstava, cilj je održati standarde za kvalitet života i zdravlje građana Podgorice.

Naša zajednička akcija za očuvanje vodenih resursa nije samo obaveza već i prilika. Upravljanje resursima vode ima dalekosežne efekte na ekonomiju, ekologiju i socijalne aspekte društva. 

Doprinos u očuvanju vodenih resursa možemo postići kroz niz aktivnosti:

 • unchecked

  Edukacija i podizanje svijesti: Organizacija seminara, radionica i kampanja kako bi se informisala javnost o važnosti očuvanja vode i pravilnog upravljanja otpadnim vodama.

 • unchecked

  Smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda: Plastika predstavlja veliki izazov za očuvanje vodenih ekosistema, zato je važno smanjiti upotrebu plastičnih proizvoda i podržati inicijative za recikliranje. 

 • unchecked

  Promocija ekološki održive poljoprivrede: Podržavanje poljoprivrednih praksi koje smanjuju zagađenje voda, poput organske poljoprivrede i upotrebe manje štetnih pesticida i herbicida.

 • unchecked

   Investiranje u obnovljive energetske izvore: Smanjenje zagađenja vode povezano sa proizvodnjom energije, podržavanjem investicija u obnovljive izvore energije kao što su solarna i energija vjetra.

 • unchecked

  Saradnja sa lokalnom zajednicom: Partnerstvo sa lokalnim zajednicama kako bi se osigurala podrška i uključenost građana u inicijative očuvanja vodenih resursa.

 • unchecked

  Monitoring i kontrola: Redovno praćenje kvaliteta vode i sprovođenje kontrola kako bi se osiguralo da vodni resursi budu sigurni za upotrebu.

Kroz zajednički trud i angažman, možemo stvoriti svijet u kojem će voda biti dostupna svima, bez obzira na geografsku lokaciju ili socijalni status.