https://ovpg.me/storage/432/Website-Novosti.png

Značaj bakterija i mikroorganizama pri tretmanu otpadnih voda

Kada pomislimo na tretman otpadnih voda, često su nam prve asocijacije sistemi postrojenja i visokotehnološki procesi. Ipak, u pozadini ovih kompleksnih procesa postoje i brojne bakterije i mikroorganizmi, bez čijeg doprinosa proces prečišćavanja ne bi bio kompletan. 

U nastavku možete pročitati više o ovim mikroskopskim čuvarima naših dragocjenih vodnih resursa.

Razgradnja organskih materija

Otpadne vode u svom sastavu imaju raznovrsne organske materije poput fekalija, ostataka hrane i ulja. U ovom procesu, bakterije i mikroorganizmi igraju ključnu ulogu. Oni se hrane ovim organskim materijama i razgrađuju ih na manje štetne supstance. Kroz aerobne i anaerobne procese, ovi mikrobi pretvaraju otpad u korisne produkte i na taj način smanjuju zagađenje voda. Aerobne bakterije koriste kiseonik za razgradnju organskih materija u ugljen-dioksid i vodu. Ovaj proces se često koristi u primarnim fazama tretmana. S druge strane, anaerobne bakterije koriste se u uslovima bez kiseonika, za razgradnju složenih organskih materija.

Uklanjanje azota

Azot je jedan od glavnih zagađivača koji može biti prisutan u otpadnim vodama, i ako se ne ukloni, može prouzrokovati ozbiljne probleme za vodne ekosisteme. Nitrifikacione bakterije prvo oksidišu amonijak do nitrata, a zatim denitrifikacione bakterije dalje redukuju nitrate u azotni gas, koji bezopasno odlazi u atmosferu. 

Ovi procesi igraju ključnu ulogu u sprječavanju eutrofikacije vodenih tijela. Eutrofikacija je proces u kojem prekomjerna količina hranjivih materija dovodi do prekomjernog rasta algi i drugih biljaka u vodi. To dalje može dovesti do masovnih algalnih cvjetanja i stvaranja "mrtvih zona" u kojima nedostaje kiseonik - što narušava život orzanizama u recipijentu. 

Uklanjanje teških metala

Otpadne vode iz industrijskih procesa često sadrže teške metale poput olova, kadmijuma i žive, koji su toksični za životnu sredinu i ljude. Različite vrste mikroorganizama imaju dvije uloge: 

Vezivanje teških metala: Mikroorganizmi, poput bakterija, imaju sposobnost da se povežu sa teškim metalima i "zadrže" ih. To znači da teški metali ostaju zakačeni za ove mikrobe umjesto da plutaju slobodno u vodi.

Konvertovanje u manje štetne oblike: Još jedno svojstvo mikroorganizama je da mogu da promijene oblik ovih metala. Na primjer, oni mogu pretvoriti toksične oblike teških metala u oblike koji su manje opasni. To je kao da transformišu opasne materije u bezopasne.


Bioraznolikost u tretmanu 

Postrojenja za tretman otpadnih voda postaju svojevrsni ekosistemi u malom. Neki su jako dobri u razlaganju otpadnih materija, dok su drugi stručnjaci za uklanjanje hemikalija. Kako različite vrste mikroorganizama zajedno obavljaju različite zadatke, to održava biološku ravnotežu u postrojenju - što znači da nijedna vrsta ne dominira i da se procesi održavaju u harmoniji. Na ovaj način smanjuje se potreba za dodavanjem hemikalija u procesu prečišćavanja, što je ekološki i ekonomski izuzetno korisno.

Kada se sve sumira, ova raznolikost pruža stabilnost procesima prečićavanja i povećava njihovu efikasnost - što doprinosi da tretman postaje stabilniji i efikasniji.


Poboljšanje kvaliteta vode 

Bakterije i mikroorganizmi igraju ključnu ulogu u poboljšanju kvaliteta vode koja se vraća u prirodu ili koristi za ponovnu upotrebu. Njihov rad direktno omogućava:

Razgradnju zagađivača - hrane se različitim nečistoćama u vodi, kao što su fekalije, ostaci hrane i hemikalije 

Smanjenje hemikalija: - imaju sposobnost da neutrališu ili uklone hemikalije koje su prisutne u otpadnim vodama, znatno utičući na bolji kvalitet vode.

Na ovaj način mikroskopski čistači vode igraju ključnu ulogu u očuvanju vodenih resursa i obezbeđivanju da voda bude kvalitetna i čista za različite namjene. Bez njih, proces tretmana otpadnih voda bio bi znatno složeniji i manje efikasan.


Dakle, idući put kad pomislite na tretman otpadnih voda, sjetite se uloge bakterija i mikroorganizma, koji su ključni saveznici u očuvanju vodnih resursa i održivom upravljanju otpadnim vodama.  A ako želite da saznate koji su benefiti korišćenja prečišćene otpadne vode, kliknite OVDJE.